ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εφαρμογές του blockchain και των smart contracts στο χώρο της ναυτιλίας
Δημιουργός :Γκουζέλου, Μυρτώ
Συντελεστής :Γιαγλής, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :65σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία στοχεύει στο να παρουσιάσει τις βασικές αρχής του blockchain και των smart contracts και να αναδείξει το πώς η τεχνολογία αυτή έρχεται να διαταράξει το υπάρχων επιχειρηματικά μοντέλο και τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες συναλλάσσονται σήμερα. Η εργασία εστιάζει κατά κύριο λόγο στις εφαρμογές του blockchain και των smart contracts στον ναυτιλιακό τομέα με βασική περίπτωση μελέτης το bill of lading. Αναλυτικότερα, το πρώτο μέρος της εργασίας στοχεύει στο να αναδείξει τα βασικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της blockchain τεχνολογίας και των smart contracts. Πράγματι, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές των δημόσιων (public) blockchain όπως είναι το Bitcoin blockchain και το Ethereum καθώς επίσης και οι εφαρμογές τους πέραν από το χώρο των κρυπτονομισμάτων. Εν συνεχεία παρουσιάζονται τα εξουσιοδοτημένα (permissioned) blockchains και οι ειδοποιός διαφορές τους από τα δημόσια. Στο χώρο των permissioned blockchains γίνεται αναφορά σε δύο βασικές πλατφόρμες, το Corda και το Hyperledger Fabric, οι οποίες χρήζουν εμπορική εφαρμογής. Έχοντας αποκτήσει μία καλύτερη γνώση των δυνατοτήτων του blockchain και των smart contracts, το δεύτερο μέρος της εργασίας εστιάζει σε blockchain εφαρμογές για τον επιχειρηματικό κόσμο και συγκεκριμένα για το ναυτιλιακό τομέα. Ξεκινώντας από μία θεωρητική παρουσίαση του πώς η blockchain τεχνολογία διαταράσσει το υπαρχών μοντέλο των επιχειρηματικών συναλλαγών, η εργασία καταλήγει σε μία υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονική περιγραφή της μελέτης περίπτωσης του bill of lading μέσω της blockchain τεχνολογίας. Τέλος, η εργασία αναφέρεται σε πρωτοπόρες ναυτιλιακές εταιρίες όπως η Maersk η οποία έχει ήδη αρχίσει να πειραματίζεται με blockchain λύσεις καθώς και σε άλλα πιλοτικά προγράμματα προερχόμενα από το ναυτιλιακό τομέα που αξιοποιούν αυτήν την τεχνολογία.
Λέξη κλειδί :Blockchain
Smart contracts
Bill of lading
Supply chain
Ναυτιλιακός τομέας
Corda
Hyperldeger
Internet of Things
Permissioned
Public
Ημερομηνία :30-11-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gkoyzelou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf