ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη των KPIs στο χώρο του digital marketing. Case study: Apivita
Δημιουργός :Κουρέτση, Χριστίνα
Συντελεστής :Δουκίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :101σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τα τελευταία χρόνια με την καλπάζουσα ανάπτυξη και εξάπλωση της τεχνολογίας ο τομέας του μάρκετινγκ έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο που να συμβαδίζει με τις επιταγές της εποχής. Έτσι, πέρα από το γνώριμο άμεσο μάρκετινγκ που απαιτούσε κυρίως ατομική ικανότητα του εκάστοτε marketer, εμφανίστηκε ένα νέο είδος μάρκετινγκ, το λεγόμενο Digital Marketing. Το Digital Marketing είναι πλέον μία από τις βασικές μορφές μάρκετινγκ και για να είναι μία καμπάνια επιτυχημένη πρέπει να έχει θέσει στοχευμένες κινήσεις στο κομμάτι του ψηφιακού μάρκετινγκ. Το ψηφιακό μάρκετινγκ μίας εταιρείας για να είναι επιτυχημένο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως την ύπαρξη μίας ιστοσελίδας μίας εταιρείας, την σταθερά μεγάλη επισκεψιμότητα της με μικρό Bounce Rate, η κυκλοφορία των αναζητήσεων να προέρχεται από πολλές πηγές , να έχει τόσο οργανικές αναζητήσεις όσο και πληρωμένες, να είναι δικτυωμένη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να γίνεται γνώριμη στους δυνητικούς πελάτες της, να κατασκευάζει εφαρμογές φιλικές στα κινητά τηλέφωνα έτσι ώστε να δημιουργεί μία σχέση με τους επίδοξους καταναλωτές. Για να γίνουν όλα αυτά επιτυχημένα υπάρχουν πολλά εργαλεία τα οποία αν χρησιμοποιηθούν ορθά και αναλύσουν τα δεδομένα επιτυχώς θα οδηγήσουν την εκάστοτε εταιρεία σε μία προσοδοφόρα και επιτυχημένη στρατηγική που αποτέλεσμα θα έχει την προσέλκυση περισσότερων πελατών, αύξηση του κέρδους, επικράτηση επί των ανταγωνιστών και δημιουργία σχέσης αξιοπιστίας με τον καταναλωτή. Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση των υπαρχόντων δεδομένων για την εταιρεία με την οποία έχουμε επιλέξει να δουλέψουμε, στην περίπτωση μας την APIVITA, η οποία είναι μία πάνω στο Digital Marketing και στη συνέχεια η κατάθεση ορισμένων προτάσεων με σκοπό την βελτίωση των επιδόσεων και την αύξηση δυνητικών πελατών και τζίρου. Επιλέξαμε την ανωτέρω καθώς είναι μια εταιρεία με online και offline δραστηριότητα, καθώς και ώριμη παρουσία στην αγορά.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακό μάρκετινγκ
Κρίσιμοι Δείκτες Απόδοσης (KPI)
Digital marketing
Key Performance Indicators (KPIs)
Apivita
Ημερομηνία :30-12-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kouretsi_2015.pdf

Τύπος: application/pdf