ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συμπεριφορά των επενδυτών στις κρίσεις των τιμών στον τομέα της ενέργειας
Δημιουργός :Κεφαλά, Δέσποινα
Συντελεστής :Σπύρου, Σπύρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :51σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εξετάζει την βραχυπρόθεσμη αντίδραση των επενδυτών στα ακραία γεγονότα (extreme events ή shock), που παρατηρούνται στις τιμές αγοράς της ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται τα shock που εντοπίζονται την χρονική περίοδο από τον Μάιο του 2004 έως και τον Μάιο του 2014 σε: 1. spot τιμές: Crude Oil-WTI Cushing, Natural Gas (Henry Hub), Jet Kerosene FOB US Gulf, Jet Kerosene-C&F Japan, Gasoline Premium Unleaded FOB NYH, 2. futures (continuous): NYMEX Light Crude Oil, ICE Brent Crude Oil, ICE-Natural Gas, TOCOM-Kerosene, 3. stock market data: S&P 500 ES energy, FTSE USA oil and gas, CBOE SPX Volatility VIX (new). Τα αποτελέσματα/συμπεράσματα της παρούσας εργασίας αποδεικνύουν ότι οι παραπάνω αγορές υπο-αντιδρούν και η υπο-αντίδραση αυτή δεν οφείλεται σε γνωστές ημερολογιακές ανωμαλίες.
Λέξη κλειδί :Αποτελεσματική αγορά
Συμπεριφορά επενδυτών
Ακραία γεγονότα
Ενεργειακός τομέας
Shocks
Ημερομηνία :2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kefala_2016.pdf

Τύπος: application/pdf