ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στρατηγικός σχεδιασμός σε συνθήκες οικονομικής κρίσης: μελέτη περίπτωσης Ομίλου ΟΤΕ
Δημιουργός :Νέος, Στέφανος
Συντελεστής :Δεδούλης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :98σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ο Όμιλος ΟΤΕ κατάφερε να παραμείνει ηγέτης στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αντιμετωπίζοντας επιτυχώς τις προκλήσεις που δημιούργησε η εκδήλωση της κρίσης στην ελληνική οικονομία το 2008. Με την παρούσα εργασία αναλύεται το στρατηγικό σχέδιο που εφάρμοσε η διοίκηση του συγκεκριμένου ομίλου τη χρονική περίοδο 2006 – 2015 με σκοπό να αναδειχθούν οι επιμέρους δράσεις που τον οδήγησαν σε αυτήν την επιτυχία. Αρχικά αναλύεται το εξωτερικό περιβάλλον (γενικότερο μακρο-περιβάλλον και κλαδικό μικρο-περιβάλλον), εντός του οποίου δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΟΤΕ. Στη συνέχεια, αφού αναλυθούν οι ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου με χρήση αριθμοδεικτών και διαχρονικών συγκρίσεων και εξεταστούν οι στρατηγικές επιλογές που πραγματοποίησε η διοίκησή του, αναδεικνύεται η στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της μελέτης και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, ο Όμιλος ΟΤΕ προχώρησε σε μείωση του λειτουργικού κόστους, επίτευξη οικονομιών κλίμακας, ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Χάρη στην αδιάλειπτη εφαρμογή του στρατηγικού του σχεδίου και παρά τις δυσμενείς συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος, διατήρησε την ηγετική του θέση στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Λέξη κλειδί :Στρατηγικός σχεδιασμός
Οικονομική κρίση
Όμιλος ΟΤΕ
Ημερομηνία :30-11-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Neos_2017.pdf

Τύπος: application/pdf