ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ύπαρξη του εργασιακού εκφοβισμού & τα αποτελέσματα στη συμπεριφορά των εργαζομένων
Δημιουργός :Τσιτεμίδου, Ελένη
Συντελεστής :Καπουτσής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το θέμα που θα μας απασχολήσει στην παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την ύπαρξη του εκφοβισμού στο εργασιακό περιβάλλον και ποιους τομείς της εργασιακής συμπεριφοράς επηρεάζει. Θα γίνει αναφορά στην ανάλυση των βασικών εννοιών που αποτελούν την εργασιακή συμπεριφορά δηλαδή αυτών της εργασιακής δέσμευσης, της πολιτικής δεξιότητας και της εργασιακής απόδοσης καθώς και στην έννοια του εκφοβισμού, τα είδη και τις μορφές του αλλά και τις επιπτώσεις που επιφέρει στις επιχειρήσεις που αναπτύσσεται. Στην συνέχεια της εργασίας θα θίξουμε ερευνητικά ερωτήματα τα οποία προέκυψαν μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που κάναμε και τα οποία θα απαντηθούν μέσω της έρευνας που διεξήγαμε σε ελληνικές επιχειρήσεις. Η μέθοδος προσέγγισης που θα χρησιμοποιήσουμε στην έρευνα είναι αυτή του τυποποιημένου ερωτηματολογίου ηλεκτρονικής μορφής. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να ευαισθητοποιήσει τις επιχειρήσεις ώστε να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού που πλήττει τις επιχειρήσεις και να αφυπνίσει τους εργαζόμενους με σκοπό την καταπολέμηση των επιθετικών τρόπων συμπεριφοράς ανάμεσα σε εργαζομένους όπως αυτή του εκφοβισμού.
Λέξη κλειδί :Εργασιακός εκφοβισμός
Εργασιακή δέσμευση
Πολιτική δεξιότητα
Εργασιακή απόδοση
Συμπεριφορά εργαζομένων
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsitemidou.pdf

Τύπος: application/pdf