ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πολυκριτηριακή αξιολόγηση ανάπτυξης συσκευής για τη μέτρηση του σακχαρώδη διαβήτη βασισμένο στο Internet of Things (IoT)
Δημιουργός :Κατούφας, Χρήστος
Συντελεστής :Καρδαράς, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :102σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Φαίνεται ότι διανύουμε μια εποχή της τεχνολογίας των υπολογιστών που πολλοί αποκαλούν το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things-IoT). Με τον όρο Ίντερνετ των πραγμάτων αναφερόμαστε σε όλες αυτές τις εφαρμογές και τεχνολογίες που συνδέουν μέσω αισθητήρων, αντικείμενα της καθημερινότητάς μας, με ένα δίκτυο υπολογιστών (είδος νευρωνικού παγκόσμιου δικτύου) ώστε αυτά τα αντικείμενα, να λειτουργούν αυτόνομα, να μας δίνουν πληροφορίες, να φροντίζουν για την ασφαλή μετακίνησή μας, την υγεία μας κτλ. Η υγειονομική περίθαλψη είναι ένας σημαντικός τομέας εφαρμογής του IoT, αφού η υγεία αποκτά όλο και μεγαλύτερη αξία συνολικά σε μια κοινωνία που όχι μόνο έχει καταφέρει να φτάσει το προσδόκιμο ζωής σε ύψη που δεν έχει ξαναδεί η ανθρωπότητα, αλλά που πασχίζει συνεχώς για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την εξάλειψη των νόσων που στο παρελθόν θεωρούνταν αναπόφευκτες και αξεπέραστες. Το IoT μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα σε αυτή την προσπάθεια αν αξιοποιηθούν σωστά οι δυνατότητές του. Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση αυτών ακριβώς των δυνατοτήτων μέσω της έρευνας που εκπονήθηκε. Αναπτύχθηκε μοντέλο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο AHP (Analytic Hierarchy Process) για την επιλογή καινοτόμων εφαρμογών όπου θα ενσωματωθούν σε συσκευή μέτρησης των επιπέδων της γλυκόζης. Οι τεχνολογικές εφαρμογές ομαδοποιήθηκαν σε πέντε (5) κατηγορίες: επίπεδο ινσουλίνης, ειδοποίηση ιατρού (alert), φωνητική εντολή, αναίμακτη μέτρηση και καταγραφή δεδομένων. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι: 1. αποτελεσματικότητα, 2. ασφάλεια και 3. προσδοκίες των ασθενών και τα επιμέρους κριτήρια 1.1 βελτίωση της ποιότητας ζωής, 1.2 βελτίωση της κατάστασης υγείας, 2.1 μείωση κινδύνου λόγω λήψης σωστών μετρήσεων, 2.2 εντοπισμός σφαλμάτων, 3.1 εύκολη χρήση, 3.2 ευκολία πρόσβασης των μετρήσεων και 3.3 σταθεροποίηση της νόσου. Τριάντα τέσσερις (34) εμπειρογνώμονες, με πείρα στην ασθένεια του σακχαρώδη διαβήτη κλήθηκαν να αξιολογήσουν τη σχετική σημασία των κριτηρίων και την προτίμηση τους στις εναλλακτικές λύσεις. Ως πιο σημαντικά κριτήρια αναδείχθηκαν στην πρώτη και δεύτερη θέση της αξιολόγησης, η ειδοποίηση του ιατρού (alert) και ο έλεγχος του επιπέδου της ινσουλίνης. Με βάση τα κριτήρια που έχουμε θέσει, θα προσπαθήσουμε να κατασκευάσουμε αναίμακτη συσκευή παρακολούθησης του ασθενούς, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σακχαρώδης διαβήτης πλήττει στη χώρα μας το 11% του πληθυσμού και έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής των ασθενών, για αυτό και αποτέλεσε το αντικείμενο αυτής της μελέτης.
Λέξη κλειδί :Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Υγειονομική περίθαλψη
Σακχαρώδης διαβήτης
Τεχνολογικές εφαρμογές
Internet of Things
Ημερομηνία :30-11-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Katoufas_2017.pdf

Τύπος: application/pdf