ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σχεδίαση και αξιολόγηση συστήματος προτάσεων για το χώρο της 7ης τέχνης, βασισμένο στο MovieLens
Δημιουργός :Χατζηβαντσίδης, Βασίλειος
Συντελεστής :Καρδαράς, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :83σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η πτυχιακή εργασία εξετάζει τα συστήματα προτάσεων (recommendation systems) και τις εφαρμογές τους στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Στην εργασία παρουσιάζονται οι τεχνικές πραγματοποίησης προτάσεων προς συγκεκριμένους χρήστες για προϊόντα/αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν. Επιπρόσθετα σχεδιάζεται και συγκρίνεται ένα σύστημα προτάσεων ειδικευμένο στο χώρο της 7ης τέχνης με τη χρήση των στοιχείων της βάσης δεδομένων αξιολόγησης κινηματογραφικών ταινιών MovieLens.Η σύγχρονη εποχή του ηλεκτρονικού εμπορίου έδωσε τεράστιες δυνατότητες σε εκατομμύρια καταναλωτές να επιλέξουν ανάμεσα από αγαθά, σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, που παλαιότερα δε θα είχαν τη δυνατότητα να γνωρίζουν. Όμως αυτή η δυνατότητα δημιούργησε παράλληλα και προβλήματα καθόσον αυτός ο μεγάλος όγκος πληροφορίας είναι δύσκολα διαχειρίσιμος από τους καταναλωτές. Επιπλέον, δεν υπάρχει και ο απαραίτητος διαθέσιμος χρόνος, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο την ανάγκη ύπαρξης κατάλληλων προτάσεων προς τον καταναλωτή προκειμένου να επιλέξει ανάμεσα από προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες του, είναι κοντά στις επιθυμίες του και σε πολλές περιπτώσεις δεν ξέρει καν ότι υπάρχουν. Τα συστήματα προτάσεων έρχονται να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των καταναλωτών, με τη δυνατότητα τους να παρέχουν κατά το δυνατόν καλύτερες προτάσεις προς αυτούς, σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες απαιτήσεις τους και τα υπόλοιπα γνωστά χαρακτηριστικά τους. Ο συνδυασμός πολλών επιστημονικών τομέων, όπως μαθηματικά, μάρκετινγκ, στατιστική, πληροφορική, κοινωνιολογία κλπ. συνεισφέρει στην ανάπτυξη και βελτίωση αυτών των συστημάτων. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για την προσέγγιση και επίλυση του προβλήματος της υποβολής πρότασης στο χρήστη και η εφαρμογή κάθε μιας από αυτές εξαρτάται από τη φύση του χρήστη, των αντικειμένων και του επιθυμητού αποτελέσματος. Ομοίως η κάθε τεχνική προσέγγισης μπορεί να υλοποιηθεί με διαφορετικούς αλγόριθμους, οι οποίοι παρέχουν διαφοροποιημένα αποτελέσματα ανάλογα με τις μεταβλητές του προβλήματος που εξετάζουν. Η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής σε συνδυασμό με τον πλέον αξιόπιστο αλγόριθμο είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες της επιτυχίας του συστήματος προτάσεων. Η πρακτική εφαρμογή των συστημάτων προτάσεων έχει δείξει ότι η καλύτερη μέθοδος είναι η υβριδική, ο συνδυασμός δηλαδή δύο ή περισσοτέρων τεχνικών και αλγορίθμων για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους και ελαχιστοποίηση των αδυναμιών τους. Στην εργασία γίνεται αναφορά των πλέον διαδεδομένων τεχνικών και αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή προτάσεων σε χρήστες ενώ παράλληλα σχεδιάζεται και αξιολογείται ένα σύστημα υποβολής προτάσεων στο χώρο της 7ης τέχνης (κινηματογραφικών ταινιών) με τη χρήση της βάσης δεδομένων αξιολογήσεων κινηματογραφικών ταινιών MovieLens. Το σύστημα χρησιμοποιεί την τεχνική του collaborative filtering και τον συσχετισμό Pearson για την εύρεση της ομοιότητας μεταξύ των χρηστών του δείγματος και για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων και αξιολόγηση του χρησιμοποιείται η Ευκλείδιος απόσταση. Επιπρόσθετα, προτείνονται βελτιώσεις που θα μπορούσε να δεχθεί μελλοντικά το σύστημα με σκοπό να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο τα παραγόμενα αποτελέσματα προτάσεων προς τους χρήστες.
Λέξη κλειδί :Συστήματα προτάσεων
Κινηματογράφος
Αλγόριθμοι
Recommendation systems
Collaborative filtering
MovieLens
Ημερομηνία :30-12-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Xatzivantsidis_2015.pdf

Τύπος: application/pdf