ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :An empirical analysis of euro area sovereign yield spreads
Δημιουργός :Κωφοπούλου, Γεωργία
Συντελεστής :Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Αρβανίτης, Στυλιανός (Εξεταστής)
Παγκράτης, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :In this dissertation, we examine to what extent factors that are commonly used throughout the empirical literature determine changes in sovereign yield spreads for some euro area countries. The monthly data run from January 2005 to March 2010 and the countries which are included in sample are: Belgium, France, Greece, Italy, Spain, and Germany as benchmark. Our analysis is restricted in conventional econometric approaches and provides findings concerning with the determinants of euro zone government bond yield spreads. Emphasis is given to the role of credit risk variables and its implications. In line with the existing empirical literature, we find that sovereign yields in the euro area reflect concerns about a country’s credit risk as well as the major role of the global risk factors. Higher expected budget deficits and/or higher expected government debt have not contributed to higher government bond yields in the euro area during the period under consideration.
Σε αυτήν τη διπλωματική εργασία, ερευνούμε τους παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος δανεισμού μίας χώρας της ευρωζώνης σε σχέση με το επιτόκιο που δανείζεται η κυβέρνηση της Γερμανίας. Από την πλευρά των επενδυτών, εξετάζουμε τους παράγοντες που καθορίζουν την απόδοση που θα λάβουν επενδύοντας στο ομόλογο μίας χώρας του ευρώ σε σχέση με την ισχυρότερη χώρα της Ευρώπης. Οι παράγοντες αυτοί έχουν μελετηθεί εκτενώς στην υπάρχουσα αρθρογραφία και τα εμπειρικά αποτελέσματα που προκύπτουν είναι σημαντικά για τον καθορισμό τόσο της δημοσιονομικής πολιτικής όσο και της επενδυτικής στρατηγικής. Η εμπειρική ανάλυση που ακολουθούμε αναφέρεται στην περίοδο από τον Ιανουάριο του 2005 μέχρι και το Μάρτιο του 2010 χρησιμοποιώντας μεταβλητές που παρατηρούνται σε μηνιαία συχνότητα κι αφορά τις ακόλουθες χώρες: την Ελλάδα, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γερμανία ως χώρα αναφοράς. Η οικονομετρική προσέγγιση που ακολουθούμε στηρίζεται σε απλές οικονομετρικές μεθόδους και τα ευρήματά μας, σε κάποιο βαθμό, είναι σύμφωνα με τα προτεινόμενα από την εμπειρική αρθρογραφία. Συγκεκριμένα, οι αλλαγές που παρατηρούνται στο επιτόκιο δανεισμού μίας χώρας σε σχέση με το αντίστοιχο Γερμανικό οφείλονται κυρίως σε διαφορές στον πιστωτικό κίνδυνο της κάθε χώρας, όπως ο τελευταίος αποτιμάται από τη δευτερογενή αγορά των κυβερνητικών ομολόγων, καθώς και σε διακυμάνσεις στην αποστροφή στον κίνδυνο από την πλευρά των επενδυτών. Καταλήγοντας, σημειώνουμε ότι ο προσδοκώμενος λόγος του χρέους καθώς, επίσης, και του ελλείμματος στο ΑΕΠ της κάθε χώρας, φαίνεται να μην προκαλεί αλλαγές στα επιτόκια δανεισμού των υπό εξέταση χωρών σε σχέση με το αντίστοιχο της Γερμανίας.
Λέξη κλειδί :Bond market
Credit Default Swap Market
Yields
Credit risk
Euro area
Ημερομηνία :30-09-2011
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kofopoulou_2011.pdf

Τύπος: application/pdf