ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Essays on banking: modelling and forecasting default rates, impact of competition οn capitalization & time and cross patterns analysis of loans charge offs, recoveries and net charge offs
Εναλλακτικός τίτλος :Τραπεζικές αναλύσεις: μοντελοποίηση και προβλέψεις ρυθμών χρεοκοπιών, επίδραση του ανταγωνισμού στην κεφαλαιοποίηση και ανάλυση των επισφαλειών δανείων
Δημιουργός :Παπαϊωάννου, Χρήστος
Papaioannou, Christos
Συντελεστής :Δράκος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Γεωργούτσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Επίσκοπος, Αθανάσιος (Εξεταστής)
Λελεδάκης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Τσεκρέκος, Ανδριανός (Εξεταστής)
Καβουσανός, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Χαλαμανδάρης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :266p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :The third chapter examines the impact of competition on bank capital ratios which is not straightforward to date, as both economic theory and empirical research are divided. By establishing two alternative models we find that across all model specifications competition is a significant determinant of banks’ capitalization, as all four proxies for market power which we employ are found statistically significant. All measures carry a positive coefficient, suggesting that there is a negative relationship between competition and capital.
Η διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στον τραπεζικό τομέα και αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στα πρώτα δύο κεφάλαια πραγματοποιείται μοντελοποίηση και πρόβλεψη των ρυθμών χρεοκοπιών τραπεζών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με βάση τη μεθοδολογία CAMEL. Στο πρώτο κεφάλαιο, επικεντρωνόμαστε στις εμπορικές τράπεζες ενώ στο δεύτερο εξετάζουμε saving banks. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η επίδραση του ανταγωνισμού στην κεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ενώ στα δύο τελευταία κεφάλαια γίνεται ανάλυση των επισφαλειών τραπεζικών δανείων στο σύνολό τους αλλά και για δέκα τύπους δανείων ξεχωριστά.
Λέξη κλειδί :Τραπεζικός τομέας
Χρεωκοπία
Ανταγωνισμός
Banking sector
Default
Competition
CAMEL
Ημερομηνία :2019
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papaioannou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf