ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Earnings management - χειραγώγηση λογιστικού αποτελέσματος στην ελληνική πραγματικότητα με βάση τα δεδουλευμένα - πώς την επηρεάζει το χρέος και συγκεκριμένα η παραβίαση των όρων δανεισμού
Δημιουργός :Παπαντωνοπούλου, Άννα
Συντελεστής :Παπαδάκη, Αφροδίτη (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλλας, Απόστολος (Εξεταστής)
Βενιέρης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :100 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7358
Περίληψη :Με τον όρο χειραγώγηση λογιστικού αποτελέσματος εννοούμε τη δυνατότητα που έχουν τα διοικητικά στελέχη των εταιριών να χρησιμοποιούν τη διακριτική ευχέρεια και ευελιξία που τους δίνεται από τις Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές κατά την κρίση τους, προκειμένου να μεταδώσουν την εσωτερική πληροφόρηση που διαθέτουν και κατά συνέπεια να καταστήσουν τις οικονομικές καταστάσεις πιο πληροφοριακές για τους χρήστες είτε ευκαιριακά για να εξυπηρετήσουν προσωπικά, οικονομικά κυρίως, συμφέροντα. Συνεπώς η ευελιξία αυτή ενέχει τόσο κόστη όσο και οφέλη. Το κόστος είναι η μη βέλτιστη κατανομή των πόρων που προκύπτει ως αποτέλεσμα της χειραγώγησης των κερδών. Τα οφέλη από την απουσία earnings management έγκεινται στη βελτίωση της κατανομής των λόγω της ενίσχυσης της αξιοπιστίας της εσωτερικής πληροφόρησης που παρέχεται από τη διοίκηση.
Λέξη κλειδί :Διαχείριση κερδών
Κόστος συναλλαγών
Λογιστικό αποτέλεσμα
Παραβίαση όρων δανεισμού
Earnings mamagement
Debt covenant violation
Αccruals
Διαθέσιμο από :2019-10-14 13:50:51
Ημερομηνία έκδοσης :09/30/2012
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-10-14 13:50:51
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papantonopoulou_2012.pdf

Τύπος: application/pdf