PYXIDA Institutional Repository
and Digital Library
 Home
Collections :

Title :Καινοτομία και οικονομική κρίση: ΚΟΡΡΕΣ & APIVITA
Creator :Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Contributor :Σπανός, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Type :Text
Extent :102σ.
Language :el
Abstract :H διαρκής και αισθητή μείωση της οικονομικής δραστηριότητας χαρακτηρίζει το φαινόμενο της οικονομικής κρίσης. Οι επιχειρήσεις, κατά τη διάρκεια της κρίσης, κλήθηκαν να αναζητήσουν διεξόδους ώστε να καταστούν βιώσιμες και να επιστρέψουν στην κερδοφορία. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, επέλεξαν την καινοτομία.Ο κλάδος των καλλυντικών, για πολλά χρόνια είχε εφησυχαστεί, καθώς οι καταναλωτές δεν επιζητούσαν κάτι διαφορετικό. Σιγά σιγά όμως, η αγορά άρχισε να απαιτεί πιο εξειδικευμένα προϊόντα, όπως αυτά που σέβονται τη φύση και την επιδερμίδα του καταναλωτή. Ταυτόχρονα, εμφανίστηκε και η κρίση, οπότε οι μεγαλύτερες εταιρείες καλλυντικών, αντιλαμβανόμενες άμεσα την αλλαγή ακολούθησαν τη νέα τάση, προσφέροντας νέα προϊόντα.Στην Ελλάδα, οι εταιρείες καλλυντικών, που πριν την ύφεση έπρεπε να κινηθούν αποτελεσματικά σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ήρθαν αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις. Οι επιχειρήσεις που ξεχώριζαν στον κλάδο και διατήρησαν το προβάδισμά τους ακόμα και μέσα στην κρίση λόγω της άμεσης αντίδρασης στο νέο ερέθισμα, ήταν η ΚΟΡΡΕΣ και η APIVITA.Εστίασαν σε μεγάλες αγορές καθώς αντιλήφθηκαν ότι η μικρή εγχώρια αγορά δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει την ευημερία τους μέσα στην κρίση. Τα καινοτόμα προϊόντα της ΚΟΡΡΕΣ έγιναν γνωστά σε όλο τον κόσμο λόγω του καλά δομημένου τμήματος Marketing, που έχτισε ένα ισχυρό brand name στα φυσικά καλλυντικά. Η APIVITA από την πλευρά της, συνέχισε την έρευνα καθόλη τη διάρκεια της κρίσης, προσφέροντας εξαιρετικά προϊόντα.Το 2017, αναγνωρίζοντας ότι οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες δεν ευνοούσαν την έρευνα στον επιθυμητό βαθμό, αποφάσισαν και οι δύο εταιρείες να συνεργαστούν με ξένους επενδυτές που σχετίζονται με τις μεγαλύτερες αγορές καλλυντικών στον κόσμο. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην εισροή κεφαλαίων για την ενίσχυση της έρευνας αλλά και σε ευρύτερο άνοιγμα σε αγορές του εξωτερικού.
The continuous and noticeable decline in economic activity characterizes the phenomenon of economic crisis. Businesses, during the crisis, were asked to look for ways to become viable and return to profitability. To achieve this goal, they chose innovation.The cosmetics industry had been complacent for many years, as consumers were not looking for anything different. Slowly, however, the market began to demand more sophisticated products, such as those that respect the nature and skin of the consumer. At the same time, there was a crisis, so the major cosmetics companies, realizing the change immediately followed the new trend, offering new products.In Greece, cosmetics companies, which before the recession had to move effectively in a highly competitive environment, faced new challenges. The companies that stood out in the industry and kept their lead even in the midst of the crisis because of the immediate reaction to the new stimulus were KORRES and APIVITA.They focused on large markets as they realized that the small domestic market could not support their prosperity in the midst of the crisis. KORRES's innovative products have become known worldwide because of the well-structured Marketing department, which built a strong brand name in natural cosmetics. For its part, APIVITA continued its research throughout the crisis, offering excellent products.In 2017, recognizing that difficult economic conditions did not favor research to the desired extent, both companies decided to work with foreign investors associated with the world's largest cosmetics markets. The move is aimed at raising funds to boost research and opening up to overseas markets.
Subject :Οικονομική κρίση
Καινοτομία
Καλλυντικά
ΚΟΡΡΕΣ
Economic crisis
Innovation
Cosmetics
Korres
Apivita
Date :31-01-2019
Licence :

File: Papadopoulou_2019.pdf

Type: application/pdf