ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οργάνωση και απόδοση ομάδων ανάπτυξης λογισμικού σε Agile περιβάλλον
Εναλλακτικός τίτλος :Organization and performance of software development teams in Agile environment
Δημιουργός :Καλαντζέα, Ιωάννα-Λακραμιοάρα
Συντελεστής :Νικολάου, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :107σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7414
Περίληψη :Η διπλωματική εργασία εξετάζει σε ποιο βαθμό η οργάνωση αλλά και η απόδοση των ομάδων μπορεί να επηρεάσει την εφαρμογή μιας Agile μεθοδολογίας σε έναν οργανισμό.
This dissertatin work aims to study to which degree the organization and performance of teams can affect the success of the implementation of an Agile framework in an organization.
Λέξη κλειδί :Ομάδες
Απόδοση
Agile
Teams
Performance
Διαθέσιμο από :2019-11-13 22:17:39
Ημερομηνία έκδοσης :11/11/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-11-13 22:17:39
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kalantzea_2019.pdf

Τύπος: application/pdf