ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αντίληψη των Ελλήνων στελεχών σχετικά με τα Big Data και την δυνατότητα τους να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Δημιουργός :Γερανίου, Χρήστος
Συντελεστής :Χατζηαντωνίου, Δαμιανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7434
Περίληψη :Η Τεχνολογία Πληροφοριών (ΤΠ) ή Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας(ΤΠΕ) είναι το σύνολο των επαγγελματικών χώρων που σχετίζονται με την μελέτη, τοσχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση, τη συντήρηση και τη διαχείριση τωνυπολογιστικών πληροφοριακών συστημάτων και κυρίως όσον αφορά εφαρμογέςλογισμικού και υλισμικού. Επιπλέον, ειδικά τα Big Data Tools έχουν γίνει ευρύτεραγνωστά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Εξαιτίας του ότι είναι ένα νέο τεχνολογικόκεφάλαιο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τα Big Data βελτιώνονται καιαναπτύσσονται συνεχώς καθώς σχετίζονται άμεσα με την προηγμένη τεχνολογία.Αναντίρρητα είναι σημαντικό για αυτή τη μελέτη να ακολουθήσει τις πρόσφατεςπροσπάθειες στην ακαδημαϊκή έρευνα και τη βιβλιογραφία. Με βάση τα παραπάνω, ηανάλυση της παρούσας εργασίας βασίζεται στην ποσοτική έρευνα, με μοναδικό στόχοτην εξεύρεση της σημασίας των Big Data για τα στελέχη των οργανισμών.
Λέξη κλειδί :Μεγάλα Δεδομένα
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Big Data
Competitive advantage
Small-medium enterprises
Information Technology (IT)
Διαθέσιμο από :2019-11-24 19:12:13
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-11-24 19:12:13
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Geraniou_2018.pdf

Τύπος: application/pdf