ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση της ζήτησης των στιγμιαίων λαχείων σε παγκόσμιο επίπεδο
Εναλλακτικός τίτλος :Analysis of instant lottery tickets demand worldwide
Δημιουργός :Γκούμα, Κωνσταντίνα
Συντελεστής :Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Κρητικός, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :44σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7513
Περίληψη :Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ανάπτυξη της αγοράς τυχερών παιγνίων τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και σε τοπικό επίπεδο. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως η σταδιακή ανάπτυξη της οικονομίας, η ανάπτυξη του πορτοφολίου των τυχερών παιγνίων, η εξατομικευμένη και πιο έντονη διαφήμιση offline/digital που στόχο έχουν να αυξήσουν της πωλήσεις και το πελατολόγιο αυτής της αγοράς. Στόχος λοιπόν αυτής της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να καθοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση των τυχερών παιγνίων παγκοσμίως και πιο συγκεκριμένα των στιγμιαίων λαχείων, όπου ήταν η ομάδα εργασίας που εντάχθηκα κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης, ενώ ταυτόχρονα αναλύεται και το φαινόμενο του προιοντικού κανιβαλισμού, καθώς το ποσοστό της ζήτησης οποιοδήποτε τυχερού παιγνίου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό από το τι υπάρχει ήδη στην αγορά.Συνεπώς, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι παράγοντες της ζήτησης τυχερών παιγνίων που μπορεί να είναι είτε οικονομικοί, είτε ψυχολογικοί και έπειτα στο επόμενο κεφάλαιο επικεντρωνόμαστε στα στιγμιαία τυχερά παιχνίδια. Στο τελευταίο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπισης γίνεται μια περιγραφή του προιοντικού κανιβαλισμού και της δυσκολίας που έχει να ποσοτικοποιηθεί, ώστε στο δεύτερο μερός της εργασίας παρουσιάζεται μια ανάλυση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, όπου για μια συγκεκριμένη περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου του ΄19 φάνηκε ότι το LiveStoixima εμφάνισε μεγάλη ανάπτυξη με αποτέλεσμα να πάρει μερίδιο των πωλήσεων από τα στιγμιαία λαχεία.
Nowadays, there has been a growth in the gaming market both globally and locally. This may be due to a number of factors such as the gradual growth of the economy, the development of the gaming portfolio, personalized and more intense offline/digital advertising that aim to increase sales and customer base in this market. The purpose of this literature review is therefore to determine the factors that influence the demand for gambling worldwide, and in particular instant lotteries, that has been the working group I joined during my internship, and at the same timeto analyze the phenomenon of product cannibalization. Therefore, in the first chapter we analyze the factors of the demand for gambling which can be either financial or psychological and then we focus on instant lottery tickets gambling. In the last chapter of the literature review, we describe product cannibalization and the difficulty it has to be quantified. In the second part it is presented an analysis that has been done during my internship, where for a specific period September-October 2019, Live Stoixima has a strong growth that affected Instant lottery sales.
Λέξη κλειδί :Λαχειοφόρες αγορές
Στιγμιαία λαχεία
Πωλήσεις
Τυχερά παιχνίδια
Κανιβαλισμός
Οικονομικές επιπτώσεις
ΟΠΑΠ
Lotteries
Gambling
Instant lotteries
Sales
Cannibalization
Financial impact
OPAP
Διαθέσιμο από :2020-02-03 22:57:50
Ημερομηνία έκδοσης :02/03/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-03 22:57:50
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gkouma_2020.pdf

Τύπος: application/pdf