ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Exploring the concept of HR image through line managers’ perception of HRM
Δημιουργός :Nikandrou, Irene
Panayotopoulou, Leda
Εκδότης :Editions Benou
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :23p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :This paper introduces the concept of HR image, testing it in a sample of 353 line managers. It explores five relevant dimensions of HR image: quality, innovation, people and relationships, values, and HR credibility, and develops measurement scales for each one. Implications for building an HR image are discussed.
Λέξη κλειδί :HR image
Line managers
Scale development
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Μέρος του :Τιμητικός τόμος καθηγήτριας Νάνσυ Παπαλεξανδρή: ανθολόγιο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης επιχειρήσεων = Volume in honor of professor Nancy Papalexandris: an anthology on human resource management, organizational behavior and special issues in management.
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Honor_Papalexandris_Nikandrou.pdf

Τύπος: application/pdf