ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Entrepreneurship beyond business: the potential of entrepreneurship theory insights in understanding international relations phenomena
Δημιουργός :Pedi, Revecca
Sarri, Katerina
Εκδότης :Editions Benou
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :13p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :The aim of this paper is to explore the potential of Entrepreneurial Behaviour in the discipline of International Relations. Following recent research efforts in the Entrepreneurship discipline which call for extending the impact of entrepreneurship research beyond the domain of business and others in the International Relations field that support a further engagement with Entrepreneurship scholarship we propose that there is a specific pattern of state behaviour that can be conceptualized as entrepreneurial behaviour. To support our argument we show how entrepreneurship insights can help us enhance our understanding of the small but smart state behaviour. Our approach contributes to the interdisciplinary research on Entrepreneurship and International Relations, opens new opportunities for research and provides policy-makers with a new line of thinking about change.
Λέξη κλειδί :Entrepreneurship
International relations
Small states
Small but smart state
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Μέρος του :Τιμητικός τόμος καθηγήτριας Νάνσυ Παπαλεξανδρή: ανθολόγιο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης επιχειρήσεων = Volume in honor of professor Nancy Papalexandris: an anthology on human resource management, organizational behavior and special issues in management
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Honor_Papalexandris_Pedi_Sarri.pdf

Τύπος: application/pdf