ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Academic career as an Odyssey: allegories from the work of homer and personal experiences in modern Greece
Δημιουργός :Galanaki, Eleanna
Τύπος :Text
Σημείωση :This is a draft chapter / article. The final version will be available in Becoming an Organizational Scholar: Navigating the Academic Odyssey edited by Tomislav Hernaus and Matej Černe, forthcoming 2020, Edward Elgar Publishing LtdThe material cannot be used for any other purpose without further permission of the publisher, and is for private use only.
Φυσική περιγραφή :11p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7631
Περίληψη :The chapter proposes to discuss the challenges, risks and pitfalls, as well as rewards, opportunities and benefits of an academic career in management. It is inspired by the analogies between academic career as experienced by the author over the last 15 years and the Odyssey epic poem. The chapter will focus on the following analogies between the academic career and Homer’s epos: (1) Obstacles and Enablers (2) Companions and Critical allies (3) Destination and Journey. In each of the 3 parts, personal experiences of the author are presented and the analogies or antitheses with the classic epic poem are discussed.
Λέξη κλειδί :Academic career
Management
Odyssey
Greece
Διαθέσιμο από :2020-02-21 15:49:24
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-21 15:49:24
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: CHAPTER 3 - Galanaki - Academic_Odyssey.pdf

Τύπος: application/pdf