ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διερευνητική μελέτη για συμπεριφορά και πιστότητα στο χώρο των δερμοκαλλυντικών
Εναλλακτικός τίτλος :An exploratory investigation of customer buying behavior and loyalty antecedents in the cosmetics field
Δημιουργός :Παπαγιάννη, Στέλλα