ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ελληνική αγορά προϊόντων περιποίησης με φυσικά συστατικά: συμπεριφορά καταναλωτή και παράγοντες που τον επηρεάζουν κατά την αγοραστική διαδικασία
Εναλλακτικός τίτλος :The greek market of skin-care products with natural ingredients: consumer behaviour and influencing factors during the purchase procedure
Δημιουργός :Οικονόμη, Ίνα
Συντελεστής :Καραντινού, Καλυψώ (Επιβλέπων καθηγητής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Αργουσλίδης, Παρασκευάς (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :162σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7730
Περίληψη :Βασικοί στόχοι της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η έρευνα της στάσης του Έλληνα καταναλωτή απέναντι στα προϊόντα περιποίησης με φυσικά συστατικά αλλά και οι έρευνα των βασικότερων παραγόντων που τον επηρεάζουν να αγοράσει τέτοια προϊόντα. Η συλλογή δεδομένων έγινε με την πραγματοποίηση συνεντεύξεων από τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες ατόμων.
This thesis aims to examine the factors that influence Greek consumers’ to buy skin-care products with natural ingredients and their attitudes toward them. Firstly, it investigates the impact of seven influencing factors derived from the literature, which are health consciousness, environmental concern, price, eco-packaging, eco-labeling, age, gender and sampling. Moreover, it investigates the attitude of Greek consumers towards skin-care products with natural ingredients. The ultimate objective is to measure the level of importance of each specific factor as expressed by the interviewees. Important reviews concerning ''green'' skin-care will be present in order to understand Greek consumer behavior.
Λέξη κλειδί :Συμπεριφορά καταναλωτή
Προϊόντα περιποίησης
Φυσικά συστατικά
Αγοραστική διαδικασία
Ελλάδα
Consumer behaviour
Skin care
Natural ingredients
Buying process
Greece
Διαθέσιμο από :2020-03-22 13:04:05
Ημερομηνία έκδοσης :24-02-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-22 13:04:05
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ikonomi_ 2020 .pdf

Τύπος: application/pdf