ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η καταγγελία της σύμβσης εξαρτημένης εργασίας και ο ρόλος της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στην διαχείριση και ομαλή εξέλιξη της εργασιακής σχέσης
Εναλλακτικός τίτλος :The termination of the subordinate employment contract and the role of Human Resources Management in the management and development of the employment relationship
Δημιουργός :Κόγια, Σταυρούλα