ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Forecasting economic series using data reduction methods
Εναλλακτικός τίτλος :Οικονομικές προβλέψεις με χρήση μεθόδων μείωσης διαστάσεων
Δημιουργός :Μαργκάς, Κωνσταντίνος
Margkas, Konstantinos
Συντελεστής :Δενδραμής, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Διοικητόπουλος, Ευάγγελος (Εξεταστής)
Τζαβαλής, Ηλίας (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7769
Περίληψη :Στην διπλωματική πραγματοποιούνται μακροοικονομικές προβλέψεις με χρήση μεθόδων machine learning που ειδικεύονται στην μείωση διαστάσεων. οι μέθοδοί που χρησιμοποιούνται ειναι Partial Least Squares(PLS) ΚΑΙ Principal Component Alanysis (PCA).
In this thesis we do macroeconomic forecasting using machine learning methods that reduse diamensonality . This methods are Partial Least Squares(PLS) and Principal Component Alanysis (PCA).
Λέξη κλειδί :Μέθοδος μερικών ελαχίστων τετραγώνων
Ανάλυση κυρίων συνιστωσών
Μηχανική μάθηση
Partial Least Squares (PLS)
Principal Component Analysis (PCA)
Machine learning
Διαθέσιμο από :2020-03-30 18:52:11
Ημερομηνία έκδοσης :01-03-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-30 18:52:11
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Margkas_2020.pdf

Τύπος: application/pdf