ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κατάρτιση προγράμματος μάρκετινγκ για την εταιρεία Syzygy Retreats
Εναλλακτικός τίτλος :Marketing plan for the company Syzygy Retreats
Δημιουργός :Ακριτίδη, Αναστασία
Συντελεστής :Σταθακόπουλος, Βλάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Kαραντινού, Καλυψώ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :80σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7820
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την κατάρτιση προγράμματος μάρκετινγκ για την εταιρεία Syzygy Retreats για το έτος 2020. Η εταιρεία Syzygy Retreats, βρίσκεται στο σημείο όπου ο τουρισμός και η ευεξία τέμνονται μιας και συνδυάζει retreats με στόχο την ευεξία στα πιο όμορφα μέρη της Ελλάδας. Για αυτό το λόγο λοιπόν, έχει σχεδιάσει προσεκτικά retreats τα οποία αποτελούν απάντηση στο παγκόσμιο trend του υγιεινού τρόπου ζωής και της στροφής στο ολιστικό well-being σε συνδυασμό με τον τουρισμό στην Ελλάδα που είναι δημοφιλής προορισμός παγκοσμίως. Στο επόμενο κεφάλαιο πραγματοποιείται η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της εταιρείας ώστε να συλλέξουμε και να αξιολογήσουμε πληροφορίες και να καταλήξουμε στα δυνατά και αδύναμα σημεία. Στο τρίτο κεφάλαιο, συνεχίζουμε με την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της εταιρείας. Σε αυτό το στάδιο, γίνεται προσεκτική μελέτη των τάσεων της αγοράς όπως επίσης και διεξοδική ανάλυση του ανταγωνισμού. Έχοντας λοιπόν προχωρήσει στην ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, θα γίνει η ανάλυση SWOT η οποία δίνει ξεκάθαρη εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης και αποτελεί οδηγό για τις μελλοντικές αποφάσεις της εταιρείας. Η κατάρτιση του μάρκετινγκ plan συνεχίζει με την τμηματοποίηση της ανομοιογενούς αγοράς, τη στόχευση στο τμήμα της αγοράς που βάσει κριτηρίων βρίσκονται οι δυνητικοί πελάτες της εταιρείας και την ανάλυση της τοποθέτησής της σε αυτό το τμήμα. Βάσει των παραπάνω, καταγράφονται οι στόχοι, η στρατηγική μάρκετινγκ καθώς το σχέδιο δράσης για το έτος 2020. Δηλαδή, θα ακολουθήσει η ανάλυση του μείγματος μάρκετινγκ με ξεχωριστή πολιτική προϊόντος, διανομής, τιμολόγησης και προώθησης. Τέλος, το πρόγραμμα μάρκετινγκ ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του προϋπολογισμού ενδεικτικά για το προϊόν yoga retreat για τα πρώτα 3 έτη λειτουργίας της εταιρείας. Έχοντας ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία, η εταιρεία θα είναι πλέον σε θέση να πορευτεί βασισμένη σε προσεκτική μελέτη και ακολουθία βημάτων απαραίτητων για την επιτυχημένη πορεία της βάσει στρατηγικής.
The current thesis concerns the marketing plan for the company Syzygy Retreats for the year of 2020. Syzygy Retreats is a collection of small-group, exclusive getaways in Greece focusing on various activities which target the mind, body & soul. The company offers the opportunity to step away from everyday life into a paradise escape, where one can relax, be present in the moment, feel restored and take a more reflective approach to wellbeing, combining the physical and mental aspects. Hence, Syzygy Retreats combines two global and fast-growing sectors of wellbeing and tourism into retreats that take place in the beautiful islands of Greece. In the following two chapters, the internal and external environment of the company are being thoughtfully analyzed in order to take valuable insights and carefully conduct the SWOT analysis in the next chapter. The next step for the marketing plan is to proceed with the Segmentation - Targeting - Position phase in order to define our target audience. Based on global market researches, criteria have been identified for market segmentation and therefore being able to define the segment that is more appealing and worth targeting based on the profile of the potential customers and finally proceed with the proper positioning strategy. Taking the above into consideration, marketing goals and strategy is set in order to conduct the marketing mix for the yoga retreat with decisions and actions about the product, price, place and promotion plan. Finally, 3-year budget with different scenarios allow a better control of the finances. The proper marketing plan is now a guidance for a successful strategy and implementation as all the decisions are based on insightful information and careful thinking process of all the factors that need to be assessed.
Λέξη κλειδί :Πλάνο μάρκετινγκ
Τουρισμός ευεξίας
Γαστρονομικός τουρισμός
Γιόγκα
Τουρισμός
Marketing plan
Gastronomy tourism
Yoga
Tourism
Syzygy Retreats
Ημερομηνία :27-04-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :30-04-2020
Ημερομηνία αποδοχής :30-04-2020
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Akritidi_2020.pdf

Τύπος: application/pdf