ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Optimal responses to an infectious disease
Δημιουργός :Magirou, Evangelos
Μαγείρου, Ευάγγελος
Συντελεστής :Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :DOI: 10.13140/RG.2.2.35776.97282
Φυσική περιγραφή :18p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :https://arxiv.org/abs/2005.12634
Περίληψη :We analyze an optimal control version of a simple SIRS epidemiology model. The policy maker can adopt policies to diminish the contact rate between infected and susceptible individuals, at a specific economic cost. The arrival of a vaccine will immediately end the epidemic. Total or partial immunity is modeled, while the contact rate can exhibit a (user specified) seasonality. The problem is solved in a spreadsheet environment. A reasonable parameter selection leads to optimal policies which are similar to those followed by different countries. A mild response relying on eventually reaching a high immunity level is optimal if ample health facilities are available. On the other hand limited health care facilities lead to strict lock downs while moderate ones allow a flattening of the curve approach.
Λέξη κλειδί :Optimal control
COVID 19
Epidemiology
Ημερομηνία έκδοσης :26-05-2020
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Magirou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf