ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη συμπεριφορά καταναλωτή
Εναλλακτικός τίτλος :The influence of social media on consumer behavior
Δημιουργός :Παπαδημητρίου, Ιωάννης
Συντελεστής :Βρεχόπουλος, Αδάμ (Επιβλέπων καθηγητής)
Πουλούδη, Νάνσυ (Εξεταστής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :77σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8012
Περίληψη :Παρατηρώντας το σύγχρονο διαδικτυακό περιβάλλον δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται σχεδόν από το μισό παγκόσμιο πληθυσμό και αυξάνονται συνεχώς καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία γύρω από αυτά. Είναι λοιπόν αναμενόμενο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να επηρεάζουν τις καθημερινές επιλογές αυτών που τα χρησιμοποιούν. Στη συγκεκριμένη διπλωματική μελετήθηκε η επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη συμπεριφορά των καταναλωτών σύμφωνα με το κλασικό μοντέλο. Αρχικά παρουσιάζεται η βιβλιογραφία που καλύπτει τα θέματα της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από χρήστες και επιχειρήσεις, τη συμπεριφορά καταναλωτή και την αλληλεπίδραση αυτών των δύο στη σύγχρονη εποχή. Τέλος πραγματοποιήθηκε εμπειρική έρευνα που εξετάζει πώς χρησιμοποιούνται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα και την επιρροή των διαφημίσεων, του περιεχομένου από επωνυμίες, φίλους, influencers, αλλά και κριτικές ή αξιολογήσεις στα social media τους Έλληνες καταναλωτές.
Observing the modern internet environment, one cannot ignore social media. These media are used by almost half of the world's population and are constantly growing as technology evolves around them. It is therefore expected that social media will influence the daily choices of those who use them. This dissertation studies the influence of social media on consumer behavior according to the classic model. First, the literature is presented that covers the issues of the use of social media by users and businesses, consumer behavior and the interaction of these two in modern times. Finally, an empirical study was conducted that examines how social media is used in Greece and how does advertising, content by brands, friends, influencers, but also reviews and ratings on social media influence Greek consumers.
Λέξη κλειδί :Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Συμπεριφορά καταναλωτή
Μοντέλα καταναλωτών
Απόφαση αγοράς
Social media
Consumer behavior
Consumer models
Purchase decision
Electronic Word of Mouth (eWOM)
Διαθέσιμο από :2020-09-08 18:46:12
Ημερομηνία έκδοσης :30-07-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-09-08 18:46:12
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papadimitriou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf