ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Digital customer segmentation
Εναλλακτικός τίτλος :Ψηφιακή κατάτμηση πελατών
Δημιουργός :Πλατής, Ευάγγελος
Platis, Evangelos
Συντελεστής :Ρεπούσης, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Βασσάλος, Βασίλειος (Εξεταστής)
Κωτίδης, Ιωάννης (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8130
Περίληψη :Κατηγοριοποίηση δείγματος της πελατειακής βάσης της Eurobank, με κριτήριο τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής.
Segmentation of a sample of Eurobank's customer base. The analysis is based on a dataset containing information about the usage of the e-banking digital services.
Λέξη κλειδί :Ομαδοποίηση
Κατάτμηση πελατών
Τράπεζες
Clustering
Customer segmentation
Banks
Eurobank
Διαθέσιμο από :2020-12-02 12:12:58
Ημερομηνία έκδοσης :08-07-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-12-02 12:12:58
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Platis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf