ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :An online course recommendation system for career paths
Εναλλακτικός τίτλος :Ένα σύστημα προτάσεων διαδικτυακών μαθημάτων για επαγγελματικές κατευθύνσεις
Δημιουργός :Panagou, Maria
Πανάγου, Μαρία
Συντελεστής :Kalogeraki, Vana (Επιβλέπων καθηγητής)
Koutsopoulos, Iordanis (Εξεταστής)
Voulgaris, Spyridon (Επιβλέπων καθηγητής)
Athnes University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :50p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8132
Περίληψη :Online courses have become extremely popular these days, as more and more universities, institutes and companies are offering online courses available for anyone. These courses provide an affordable and flexible way to learn new skills, advance your career and deliver quality educational experiences at scale. Millions of people around the world enroll to online courses to learn for a variety of reasons including: career development, changing career, college preparation, supplemental learning, lifelong learning, corporate eLearning & training, and more. However, despite the popularity of online education, vast groups of people consciously stay away from such methods, mostly due to the wide variety of courses and the growing number of available online courses. In this context, recommendation systems can play a decisive role in making better and wiser decisions that can affect someone’s future. In this thesis, a proof-of-concept of an online course recommendation system is proposed that aims to improve users’ career readiness by suggesting relevant skills and courses based on their unique career interests.
Τα διαδικτυακά μαθήματα έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλή αυτές τις μέρες, καθώς όλο και περισσότερα Πανεπιστήμια και εταιρείες τα προσφέρουν. Αυτά τα μαθήματα παρέχουν έναν προσιτό και ευέλικτο τρόπο για τον οποιονδήποτε να μάθει νέες δεξιότητες και να εξελίξει την καριέρα του. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εγγράφονται σε διαδικτυακά μαθήματα για διάφορους λόγους, όπως για: εξέλιξη ή αλλαγή σταδιοδρομίας, προετοιμασία για το Πανεπιστήμιο, δια βίου μάθηση και πολλά άλλα. Ωστόσο, παρά τη δημοτικότητα της διαδικτυακής εκπαίδευσης, πολλοί είναι αυτοί που απέχουν συνειδητά, κυρίως λόγω της μεγάλης ποικιλίας των μαθημάτων και του όλο και αυξανόμενου αριθμού διαθέσιμων διαδικτυακών μαθημάτων. Προς αυτήν την κατεύθυνση, τα recommendation systems μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο καθώς μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη καλύτερων αποφάσεων που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον κάποιου. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία, προτείνεται ένα recommendation system για διαδικτυακά μαθήματα που στοχεύει στη βελτίωση των προσόντων των χρηστών προτείνοντας σχετικές δεξιότητες και μαθήματα με βάση τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα. Η κύρια ιδέα είναι ότι ο χρήστης μπορεί να εισάγει την εργασία που θέλει να ακολουθήσει και στη συνέχεια του προτείνονται μαθήματα με βάση τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εργασία που έχει επιλέξει. Αν ο χρήστης διαθέτει κάποιες από αυτές τις δεξιότητες, τότε μπορεί απλά να τις αφαιρέσει και τα προτεινόμενα μαθήματα προσαρμόζονται ανάλογα με τη καινούρια του αναζήτηση. Αρχικά, φτιάξαμε ένα web scaper για να συλλέξουμε δεδομένα από το Coursera, μία πλατφόρμα με διαθέσιμα διαδικτυακά μαθήματα, και συγκεκριμένα πήραμε τους τίτλους των μαθημάτων, το Πανεπιστήμιο που τα παρέχει, τη βαθμολογία τους, τον αριθμό των χρηστών που έκαναν την αξιολόγηση, τον αριθμό των μαθητών που έχουν παρακολουθήσει το κάθε μάθημα και τις δεξιότητες που αποκτάς. Στη συνέχεια, φτιάξαμε ακόμα ένα web scraper για να συλλέξουμε ένα δεύτερο σύνολο δεδομένων από το Zippia, ένα site για εύρεση εργασίας, με τα προσόντα που απαιτούνται για την κάθε εργασία. Στην τελική φάση, για να ολοκληρώσουμε το recommendation system, χρησιμοποιήσαμε cosine similarity και Jaccard similarity για να προτείνουμε μαθήματα και συγκρίναμε τα αποτελέσματα.
Λέξη κλειδί :Career path
Online courses
Web scraper
Cosine similarity
Recommendation system
Διαδικτυακά μαθήματα
Επαγγελματική κατεύθυνση
Σύστημα προτάσεων
Διαθέσιμο από :2020-12-02 15:21:46
Ημερομηνία έκδοσης :12-11-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-01-07 12:59:19
Ημερομηνία αποδοχής :11-01-2021
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Panagou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf