ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Υπερ-αντιδράσεις και υπο-αντιδράσεις ΣΜΕ σε ανακοινώσεις μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής
Εναλλακτικός τίτλος :Futures market overreaction and underreaction to unconventional monetary policy announcements
Δημιουργός :Καρανίκα, Αρετή-Μαρία
Συντελεστής :Σπύρου, Σπύρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Επίσκοπος, Αθανάσιος (Εξεταστής)
Καβουσανός, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8376
Περίληψη :Η στρατηγική των Κεντρικών Τραπεζών άλλαξε ριζικά μετά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς φάνηκε πως σε περιόδους βαθιάς ύφεσης η συμβατική νομισματική πολιτική δεν μπορούσε να προσφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Συνεπώς η εφαρμογή πρόσθετων και υποστηρικτικών μέτρων κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου να διασφαλισθεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια θεωρητική και εμπειρική μελέτη της επίδρασης της μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής, που υιοθετήθηκε από την ΕΚΤ και τη Fed κατά τη διάρκεια της πρόσφατης παγκόσμιας κρίσης, σε αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Συγκεκριμένα εξετάζουμε την επίδραση που είχαν 28 σημαντικές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και 18 ανακοινώσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ σε futures δεικτών 8 χωρών της Ευρωζώνης (DAX, ATX, BEL20, CAC, AEX, FTSE-MIB, IBEX35, PSI20, FTSE/ASE20), 1 δείκτη των ΗΠΑ (DOW JONES) και 5 εμπορευμάτων (καλαμπόκι, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, καφέ, κακάο). Επίσης, μελετάμε εάν αυτές οι ανακοινώσεις οδήγησαν σε υπερ- αντιδράσεις ή υπο- αντιδράσεις επενδυτών προκειμένου να ελέγξουμε την ισχύ της θεωρίας των αποτελεσματικών αγορών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στις αγορές που μελετάμε δεν παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές υπερ- αντιδράσεις ή υπο- αντιδράσεις επενδυτών. Επίσης, φαίνεται πως οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής δεν επηρέασαν τις τιμές των περισσότερων συμβολαίων που μελετάμε. Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι παρατηρείται ότι οι ανακοινώσεις της ΕΚΤ είχαν αρνητική επίδραση στις αποδόσεις των futures επί του δείκτη DAX, ενώ οι ανακοινώσεις της Fed επηρέασαν αρνητικά τα futures του πετρελαίου.
The role and conduct of monetary policy changed radically after the onset of the global financial crisis in 2008. Central Banks adopted a new series of non- standard policy tools in response to the crisis to maintain the stability of the financial system and prevent a deeper recession, as the traditional monetary policy tools were no longer effective in achieving their goals. This dissertation aims to determine the impact of unconventional monetary policy, implemented by the European Central Bank and the US Federal Reserve over the period 2008-2014, on futures market. Specifically, we examine the effect of 28 important ECB’s announcements and 18 Fed’s announcements on 8 European indices futures (DAX, ATX, BEL20, CAC, AEX, FTSE-MIB, IBEX35, PSI20, FTSE / ASE20), 1 US index future (DOW JONES) and 5 commodities (corn, natural gas, oil, coffee, cocoa). The analysis is carried out over the period 2008-2014 using daily data. According to the results, ECB’s announcements had a negative effect on DAX returns and Fed’s announcements had a negative impact on oil futures prices. Using an event study approach, we also examine the market’s reaction after the announcement day to test the overreaction and underreaction hypothesis, as these market anomalies have generated significant discussion over the last decades. Our results indicate no evidence of overreaction or underreaction following the announcements.
Λέξη κλειδί :Μη συμβατική νομισματική πολιτική
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης
Υπεραντίδραση
Υποαντίδραση
Unconventional monetary policy
Futures
Overreaction
Underreaction
Διαθέσιμο από :2021-02-07 15:28:23
Ημερομηνία έκδοσης :12/27/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-07 15:28:23
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karanika_2020.pdf

Τύπος: application/pdf