ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ψηφιακός & ευέλικτος μετασχηματισμός – αλλαγές & προκλήσεις στο σύγχρονο οργανισμό: μελέτη περίπτωσης Vodafone
Εναλλακτικός τίτλος :Digital & agile transformation - changes & challenges in organizations: Vodafone case study
Δημιουργός :Παυλίτινα, Νικολέττα
Συντελεστής :Πουλούδη, Αθανασία (Νάνσυ) (Επιβλέπων καθηγητής)
Βρεχόπουλος, Αδάμ (Εξεταστής)
Φραϊδάκη, Κατερίνα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :90σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8384
Περίληψη :Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται ως η «Ψηφιακή εποχή» και συνοδεύεται από μια εκθετική άνθιση των τεχνολογιών, η οποία έχει αλλάξει άρδην την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και ανοίξει έναν καινούριο κόσμο δυνατοτήτων. Αυτές οι νέες δυνατότητες έχουν αλλάξει πλέον τη συμπεριφορά του καταναλωτή δίνοντάς του πρωτόγνωρη δύναμη. Το γεγονός αυτό έχει κάνει τις αγορές ακόμα πιο ανταγωνιστικές και οι οργανισμοί καλούνται πλέον να είναι σε θέση να απαντήσουν άμεσα είτε και να προβλέψουν τις ανάγκες των καταναλωτών, ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και να επιβιώσουν. Για να το πετύχουν αυτό πρέπει να αγκαλιάσουν τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες τους ή και να περάσουν σε ακόμα πιο δραστικές λύσεις όπως να αλλάξουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, στα πλαίσια μιας μεταμόρφωσης που πλέον είναι αναγκαία, του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Φαίνεται όμως πως ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός δεν είναι αρκετός από μόνος του για να φέρει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους οργανισμούς, για αυτό και στρέφονται σε νέες τακτικές, ώστε να φέρουν τον πελάτη στο κέντρο όλων των δραστηριοτήτων τους και να γίνουν πιο ευέλικτοι, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται και να διορθώνουν γρήγορα τυχόν λάθη. Για αυτό το λόγο στρέφονται στην εφαρμογή Ευέλικτων Μεθοδολογιών και νοοτροπιών -όπως το Scrum- οι οποίες είναι ήδη δοκιμασμένες στο χώρο ανάπτυξης λογισμικού με μεγάλα αποτελέσματα. Μόνο που τώρα οι τεχνικές αυτές έρχονται να αντικαταστήσουν τις παγιωμένες τεχνικές Καταρράκτη (waterfall), οι οποίες ακολουθούνταν για χρόνια, ξεφεύγοντας από τα πλαίσια ανάπτυξης λογισμικού και ερχόμενες να επεκταθούν πλέον σε όλες τις δομές ενός οργανισμού ανατρέποντας τα δεδομένα και σείοντας συθέμελα τους οργανισμούς.
The contemporary era is characterized as «The Digital era» and is accompanied by an exponential bloom of technologies, which have improved drastically the quality of life by opening a whole new world of possibilities. These new possibilities have transformed the consumer behavior, given them newfound growing power. Inevitably, markets have become more competitive than ever and organizations are faced with the challenge of meeting or even predicting customer needs as they come in order to retain their competitive advantage and survive. Towards this goal, organizations have to embrace new technologies and their possible benefits or even resort to more drastic solutions such as transforming their business models and the way they offer value completely, in the context of a most needed Digital Transformation. It seems though that Digital Transformation is not enough for businesses to retain their competitive advantage, so they turn to new practices that bring customer to the center of everything and become more agile, so as to adapt and correct mistakes as quickly as possible. That is why they turn to agile Methodologies and mindsets -such as Scrum- which have been tested successfully in software development in the past with great results to show. Only this time, those methods come to replace solid waterfall techniques embraced for years, not only in software development, but adopting agile as a whole integrating it also in structure, culture and of the functions and operations of the organization replacing waterfall structures and techniques and rocking businesses to their core.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακός μετασχηματισμός
Ευέλικτος μετασχηματισμός,
Ευέλικτες μεθοδολογίες
Μεθοδολογία καταρράκτη
Συνύπαρξη
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Γρήγορη ανταπόκριση
Digital transformation
Agile transformation
Agile methodologies
Waterfall methodology
Cohabitation
Competitive advantage
Fast response
Διαθέσιμο από :2021-02-10 16:42:48
Ημερομηνία έκδοσης :02/10/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-10 16:42:48
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pavlitina_2021.pdf

Τύπος: application/pdf