ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Υιοθέτηση εφαρμογών επιχειρηματικής ευφυΐας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Εναλλακτικός τίτλος :BI adoption in SMEs
Δημιουργός :Λεβογιάννης, Κωνσταντίνος