ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :An investigation of the factors affecting the survival and growth of innovative technology entrepreneurship
Εναλλακτικός τίτλος :Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιβίωση και ανάπτυξη της καινοτόμου τεχνολογικής επιχειρηματικότητας
Δημιουργός :Eliakis, Stelios
Ηλιάκης, Στυλιανός
Συντελεστής :Pramatari, Aikaterini (Επιβλέπων καθηγητής)
Doukidis, George I. (Εξεταστής)
Poulymenakou, Angeliki (Εξεταστής)
Apostolopoulos, Theodoros (Εξεταστής)
Krasonikolakis, Ioannis (Εξεταστής)
Fouskas, Konstantinos (Εξεταστής)
Soderquist, Klas Eric (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :130p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8406
Περίληψη :Innovative technology entrepreneurship is recognized internationally as an important pillar in the modern economic activity. This Thesis investigates the factors that affect the survival and growth of new innovative technology enterprises by employing mixed methods. Results from an in-depth longitudinal qualitative case study that examines a mature and constantly growing (in its 10th year of operation) technologically innovative enterprise reveal that the profile of the entrepreneurial team, as well as that of the employees significantly affect a company’s survival and growth in this context. These findings are further corroborated and enriched through a survey with N=27 participating entrepreneurs from N=18 innovative technology startup companies that have been selected out of a population of 900. Specific prescription is provided according to our findings that can be used to guide future theoretical as well as practical endeavors in innovative technology entrepreneurship. Overall, the theoretical contribution of this research to existing theory in entrepreneurship is through the proposition of a set of factors that would explain the viability and growth of innovative technology entrepreneurship. Moreover, our findings can be applied in practice, as entrepreneurs in this area of activity may benefit by following the proposed choices, thus increasing their company’s capabilities for survival and growth. As a result, this article may be of use to all those management scholars and practitioners who, interested in organizational evolution, want to enhance their comprehension about what key factors can improve the survival chances and subsequent growth of firms facing the initial stage of their life cycle.
Η διδακτορική διατριβή του κ. Στέλιου Ηλιάκη επικεντρώνεται στη διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων τεχνολογικών επιχειρήσεων, εξετάζοντας το θέμα μέσα από μία ποιοτική αλλά και ποσοτική προσέγγιση. Αποτελέσματα από μία μακροχρόνια μελέτη περίπτωσης που εξετάζει μία ώριμη και συνεχώς αναπτυσσόμενη (στη 10η χρονιά λειτουργίας της) καινοτόμο τεχνολογική επιχείρηση στο πεδίο του ψηφιακού μάρκετινγκ, αναδεικνύουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη μιας νεοσύστατης εταιρείας σε αυτό το πεδίο, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας και στο προφίλ της ιδρυτικής επιχειρηματικής ομάδας και των υπαλλήλων. Τα ευρήματα της αρχικής έρευνας επιβεβαιώνονται και εμπλουτίζονται περαιτέρω από μία ποσοτική έρευνα μέσω ερωτηματολογίου στην οποία συμμετέχουν ιδρυτές καινοτόμων τεχνολογικών επιχειρήσεων. Η διατριβή καταλήγει σε συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω θεωρητική διερεύνηση του θέματος και σχολιάζει πρακτικές επιπτώσεις στο πεδίο της καινοτόμου τεχνολογικής επιχειρηματικότητας, εστιάζοντας στο ρόλο που διαδραματίζουν τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία και των υπαλλήλων τόσο για την επιβίωση όσο και για την ανάπτυξη μίας επιχείρησης.Το ερευνητικό αντικείμενο της διατριβής προσδιορίζεται ειδικότερα από τους κάτωθι επιμέρους στόχους: μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την επιβίωση και την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών τεχνολογίας που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της δημιουργίας τους, μελέτη των χαρακτηριστικών του επιχειρηματία και της ιδρυτικής ομάδας που επηρεάζουν την επιβίωση και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών επιχειρήσεων στο αρχικό «επιχειρηματικό» στάδιο ωριμότητας τους, μελέτη των χαρακτηριστικών των εργαζομένων που επηρεάζουν την επιβίωση και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών επιχειρήσεων στο αρχικό «επιχειρηματικό» στάδιο ωριμότητας τους
Λέξη κλειδί :Entrepreneurship
Innovation
Startups
Technology
Επιχειρηματικότητα
Νεοφυής ανάπτυξη
Tεχνολογία
Καινοτομία
Διαθέσιμο από :2021-02-24 15:39:59
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-24 15:39:59
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Eliakis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf