ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Bank credit ratings: Moody’s approach
Εναλλακτικός τίτλος :Πιστοληπτικές αξιολογήσεις τραπεζών: η μεθοδολογία των Moody's
Δημιουργός :Karantzas-Aretakis, Vasileios-Konstantinos
Kαραντζάς-Αρετάκης, Βασίλειος-Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Παγκράτης, Σπυρίδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Ζαχαριάς, Ελευθέριος (Εξεταστής)
Λουρή-Δενδρινού, Ελένη (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78σ.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8435
Περίληψη :This dissertation discusses the determinants of bank credit ratings and analyses the rating agency’s Moody’s methodology. Initially, it briefly discusses the history of credit ratings, their importance and uses, and why bank credit ratings are special. Furthermore, Moody’s methodology and the results of different empirical papers regarding the determinants influencing the rating process are presented. Lastly, some information about procyclicality in bank credit ratings is also provided since procyclicality is a problem, mainly due to policy implications and potential effects on a bank’s solvency, as well as some possible solutions.
Η διατριβή παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την διαδικασία των οίκων αξιολόγησης και πιο συγκεκριμένα τη μεθοδολογία του οίκου αξιολόγησης Moody’s. Αρχικά, περιεκτικά δίνεται μια ιστορική αναδρομή των “creditratings” καθώς και των χρήσεων και της σημαντικότητάς τους αλλά και το τι ξεχωρίζει τις αξιολογήσεις των τραπεζών με τις αξιολογήσεις άλλων εταιρειών. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η μεθοδολογία της Moody’s αλλά και τα αποτελέσματα ερευνών σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την διαδικασία αξιολόγησης. Τέλος, δίνονται τα αποτελέσματα ερευνών γύρω από την προκυκλικότητα των “credit ratings” η οποία δημιουργεί προβλήματα, κυρίως λόγω των επιπτώσεων στις διάφορες πολιτικές που σχετίζονται με τους οίκους αξιολόγησης και πιθανά προβλήματα που μπορεί
Λέξη κλειδί :Credit Ratings
Moody
Procyclicality
Πιστοληπτικές Αξιολογήσεις
Προκυκλικότητα
Ημερομηνία έκδοσης :25-02-2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-03-07 19:28:29
Ημερομηνία αποδοχής :2021-03-07 19:28:29
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karantzas-Aretakis_2021.df.pdf

Τύπος: application/pdf