ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σχέδιο μάρκετινγκ για την εταιρεία Skalidis-Sport
Εναλλακτικός τίτλος :Marketing Plan for Skalidis-Sport
Δημιουργός :Κυρίμη, Μαρία
Συντελεστής :Σταθακόπουλος, Βλάσης (Επιβλέπων καθηγητής)
Θάνος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :91σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8493
Περίληψη :Βασικός στόχος αυτής της εργασίας είναι, να γίνει αντιληπτό στην εταιρεία ποια είναι η εικόνα που έχουν σχηματίσει για αυτήν οι πελάτες της, πόσοι είναι εκείνοι που την γνωρίζουν και γιατί δεν ψωνίζουν από αυτήν έτσι ώστε να προσαρμοστεί το σχέδιο μάρκετινγκ με βάσει αυτήν την οπτική. Για το σκοπό αυτό μάλιστα πραγματοποιήθηκε έρευνα γνώμης καταναλωτών στην ευρύτερη περιοχή της Δάφνης, για να παρουσιαστεί η τοποθέτηση της Skalidis-Sport στην αγορά των αθλητικών ειδών.
The basic purpose of this dissertation, is for the company to fully understand the image that its clients have for it, how many know the company and why they do not shop from it. That way the marketing plan can be adjusted based on that criteria. For this very purpose, a consumers opinion survey was performed in the wider Daphne area in order for the sports products of Skalidis-Sport to be presented to them.
Λέξη κλειδί :Σχέδιο μάρκετινγκ
Τοποθέτηση
Έρευνα γνώμης καταναλωτών
Marketing plan
Positioning
Consumers opinion survey
Διαθέσιμο από :2021-03-29 22:26:26
Ημερομηνία έκδοσης :02/24/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-03-29 22:26:26
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kyrimi_2020.pdf

Τύπος: application/pdf