ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Influencers: υπερέκθεση και οι διαστάσεις της στην ψυχολογία των χρηστών
Εναλλακτικός τίτλος :Influencers: overexposure and its impact on user psychology
Δημιουργός :Ράπτη, Γεωργία
Συντελεστής :Κοκκινάκη, Φλώρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Παινέσης, Γρηγόρης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :92σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8505
Περίληψη :Ποια είναι η νέα γενιά celebrities που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην digital εποχή που ζούμε; Πόσο ισχυρά είναι τα νέα αυτά πρότυπα και πώς μπορούν – σε συνδυασμό με τη δύναμη των social media – να επιδράσουν στην ψυχολογία του σύγχρονου χρήστη; Στη σημερινή εποχή, η ραγδαία άνοδος των social media και η δύναμη που φαίνεται ότι συνεχώς αποκτούν είναι αδιαμφισβήτητη. Οι νέοι αυτοί micro-celebrities, οι influencers, ως σύγχρονοι επηρεαστές γνώμης, στοχεύουν στη δημιουργία ενός ισχυρού fanbase, προβάλοντας πτυχές της προσωπικής τους ζωής και της επαγγελματικής τους επιτυχίας. Αποτελούν νέα, προσιτά, οικεία πρότυπα και είναι σε συνεχή αλληλεπίδραση με το κοινό τους, το οποίο όμως συμμετέχει σε μια διαδικασία συνεχούς κοινωνικής σύγκρισης που, σε πολλές περιπτώσεις, έχει ως αποτέλεσμα το αρνητικό συναίσθημα της ζήλιας, για όλα όσα θα μπορούσε αλλά δεν έχει. Βασικός τομέας επίδρασης της κοινωνικής σύγκρισης αποτελεί και η προσωπικότητα του ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, οι Buunk και Gibbons (2007) αναφέρουν τη σημασία της αυτοεκτίμηση του χρήστη και της αυτοεπίγνωσής του. Η δημόσια αυτοεπίγνωση προέρχεται από την ανάγκη του ατόμου να κάνει καλή εντύπωση στον περίγυρό του, ενώ η αυτοεκτίμησή του σχετίζεται με την ανασφάλεια και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το άτομο τον εαυτό του, και μπορεί να έχει αρνητική συσχέτιση με την κοινωνική σύγκριση. Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, στόχος της έρευνας είναι να εξεταστούν οι θεωρίες σχετικά με την επίδραση των influencers, στο ελληνικό κοινό. Πιο συγκεκριμένα, θα ερευνήσουμε πώς η σύγκριση, το περιεχόμενο αλλά και η συχνότητα έκθεσης σε αναρτήσεις των influencers, μπορούν να φέρουν αλλαγές στην αυτοεκτίμηση, την αυτοεπίγνωσή, και το αρνητικό συναίσθημα της ζήλιας.
What are the characteristics of this new generation of celebrities that has appeared in the digital era, we are now living? How powerful can these new role models be and how can they - along with the constantly growing power of social media - affect the modern user psychology? Nowadays, the sudden popularity of social media and the power they keep on gaining is indisputable. The new micro-celebrities, also known as ‘influencers’, as contemporary opinion leaders, aim at creating a strong fanbase, by presenting aspects of their personal and business life. They are new, familiar role models in constant interaction with their audience, which engages in a never-ending process of social comparison, often leading to the negative feeling of envy, for everything that they could - but do not - have. One of the main factors, which could affect the social comparison, is the user’s personality; Buunk and Gibbons (2007) talked about the importance of self-esteem and self-awareness. Public self-awareness is related to a person’s need of making a good impression, while self-esteem is connected to one’s own insecurity and the way the perceive themselves and might indeed have a negative correlation to social comparison. Based on the aforementioned, the aim of this paper is to examine these theories, in the context of the influencers’ impact on the greek social media users. We will therefore examine in what ways the comparison to them, the frequency of exposure in their content and the nature of this content can alter the users’ self-esteem, self-awareness and feelings of envy.
Λέξη κλειδί :Ψυχολογία χρήστη
Κοινωνική σύγκριση
Ζήλια
Αυτοεκτίμηση
Αυτοεπίγνωση
Influencer
User psychology
Envy
Self-awareness
Self-esteem
Διαθέσιμο από :2021-03-29 17:56:01
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-03-29 17:56:01
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Rapti_2021.pdf

Τύπος: application/pdf