ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αξιολόγηση της ικανοποίησης πελατών Cafe – η περίπτωση ΜΙΚΕΛ
Δημιουργός :Λάμπρου, Μαριάννα
Συντελεστής :Σταθακόπουλος, Βλάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :112σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8510
Περίληψη :Η μελέτη του κλάδου εστίασης-καφέ , καθώς και ο βαθμός ικανοποίησης που αντλούν οι καταναλωτές από αυτόν, μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα σημαντικός δεδομένου ότι τα cafe λειτουργούν ως κέντρα κοινωνικής αλληλεπίδρασης και προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες ευρέως διαδεδομένα στην Ελληνική πραγματικότητα.
The study of the catering-coffee industry, as well as the degree of satisfaction that consumers derive from it, can be considered particularly important given that cafes operate as centers of social interaction and offer products and services widespread in the Greek reality.
Λέξη κλειδί :ΜΙΚΕΛ
Καφέ
Ικανοποίηση
Συμπεριφορά
Καταναλωτές
MIKEL
Cafe
Satisfaction
Behaviour
Customers
Διαθέσιμο από :2021-03-29 20:03:07
Ημερομηνία έκδοσης :03/29/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-03-29 20:03:07
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lamprou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf