ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην πρόθεση αγοράς των χρηστών
Εναλλακτικός τίτλος :The effect of social media on users' purchase intention
Δημιουργός :Αναγνωστοπούλου, Αικατερίνη
Συντελεστής :Δρόσος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ρεπούσης, Παναγιώτης (Εξεταστής)
Αργουσλίδης, Παρασκευάς (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :89σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8518
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο διάφορες δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να επηρεάσουν τους καταναλωτές και τελικά να τους οδηγήσουν σε αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών από τις επωνυμίες. Συγκεκριμένα, η έρευνα επικεντρώνεται στο να αναδείξει πως η αφοσίωση σε μια εταιρική σελίδα στα social media -Brand Page Commitment, οι διαφημίσεις – Social Media Advertising, οι κριτικές από influencers, η ευαισθητοποίηση της μάρκας- Brand Awareness και το Word of Mouth (WOM) μπορούν να επηρεάσουν την πρόθεση αγοράς -purchase intention- των χρηστών.
The purpose of this study is to examine how various social media activities can influence consumers and ultimately lead them to purchase products or services from brands. Specifically, the research focuses on highlighting how loyalty to a corporate page on social media - Brand Page Commitment, Social Media Advertising, Influencers’ reviews, Brand Awareness and Word of Mouth (WOM) can affect the purchase intention of users.
Λέξη κλειδί :Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Πρόθεση αγοράς
Μάρκετινγκ
Social media
Purchase intention
Marketing
Διαθέσιμο από :2021-04-02 12:15:11
Ημερομηνία έκδοσης :02/03/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-02 12:15:11
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Anagnostopoulou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf