ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο ρόλος του e-WOM στις αγορές μέσω διαδικτύου - η στάση των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στις διαδικτυακές κριτικές ιατρικών υπηρεσιών
Εναλλακτικός τίτλος :The impact of e-WOM on the online purchases - the attitude of Greek consumers against online reviews about medical services
Δημιουργός :Πόντα, Άντζελα
Συντελεστής :Κοκκινάκη, Φλώρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Παινέσης, Γρηγόριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παραρτήματα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :105σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8523
Περίληψη :Στην ψηφιακή εποχή που διανύουμε οι αγορές μέσω διαδικτύου είναι μέρος της καθημερινότητας μας. Ο σημερινός καταναλωτής έχει διαθέσιμες με μια απλή περιήγηση στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με το οτιδήποτε χρειαστεί να αγοράσει. Οι αγοραστικές αποφάσεις ωστόσο είναι πιο δύσκολες από ότι στο παρελθόν λόγω του βομβαρδισμού πληροφοριών που δεχόμαστε και της αδυναμίας επεξεργασίας του όγκου των πληροφοριών αυτών. Οι εμπειρίες άλλων χρηστών σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θέλουμε να αγοράσουμε είναι ένας τρόπος να διευκολύνουμε τις αγοραστικές μας αποφάσεις. Η επικοινωνία από στόμα σε στόμα πλέον γίνεται διαδικτυακά και είναι το λεγόμενο e – WOM (electronic Word of Mouth). Το e - WOM αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία Μάρκετινγκ καθώς το περιεχόμενο που μοιράζονται οι χρήστες στο διαδίκτυο είναι μια πηγή πληροφοριών για εμπορικά αγαθά με σημαντική επιρροή συγκριτικά με τις προσπάθειες προώθησης των επιχειρήσεων.Στον τομέα της υγείας ωστόσο και συγκεκριμένα στις ιατρικές υπηρεσίες οι ρυθμοί εξέλιξης του e – WOM είναι αρκετά πιο αργοί σε σχέση με άλλα ήδη προϊόντων ή υπηρεσιών. Η συμπεριφορά των καταναλωτών κατά την διαμόρφωση των αγοραστικών αποφάσεων ωστόσο είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες υγείας προκειμένου να προσφέρουν πιο στοχευμένες υπηρεσίες στους πελάτες τους. Οι κριτικές στο διαδίκτυο είναι μια σημαντική πηγή πληροφοριών είτε για τους καταναλωτές με στόχο να μειώσουν το ρίσκο των αποφάσεων τους σχετικά με την επιλογή άυλων αγαθών και συγκεκριμένα των υπηρεσιών υγείας, είτε για τους επαγγελματίες υγείας προκειμένου να ενημερωθούν για την γνώμη των πελατών τους και τις ανάγκες τους.Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει τον ρόλο που παίζουν οι κριτικές στο διαδίκτυο στην διαμόρφωση των αγοραστικών αποφάσεων και την στάση των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στις κριτικές για τις υπηρεσίες υγείας.
In the digital era online shopping is part of daily life. Today's consumers have access to information about anything they need with just a click. Purchase decisions, however, are more difficult than ever due to the massive amount of information we receive and the inability to process the volume of this information. Other users' experiences can make purchase decisions easier. Traditional Word of mouth today owns digital presence and is called e - WOM (electronic Word of Mouth). E - WOM is one of the most powerful marketing tools as the content that users share on the internet is a source of information on commercial goods with a significant impact compared to business promotion efforts. In the health care industry, however, and especially in medical services, the development of e - WOM is much slower than other products or services. Studying consumer behaviour about purchase decisions, however, can be a very useful tool for health care professionals to offer more targeted services to their customers. Online reviews are an important source of information either for consumers to reduce the risk of their decisions regarding the choice of intangible goods and in particular health services, or for health professionals to be informed about the opinion of their customers and their needs.The aim of this dissertation is to examine the role of online reviews in purchase decisions making process and the attitude of Greek consumers towards online reviews of health services.
Λέξη κλειδί :Συμπεριφορά καταναλωτή
Διαμόρφωση αποφάσεων
Υπηρεσίες υγείας
Electronic Word of Mouth (eWOM)
WOM
Consumer behaviour
Decision making
Medical Services
Διαθέσιμο από :2021-03-30 00:17:23
Ημερομηνία έκδοσης :03/15/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-03-30 00:17:23
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ponta_2021.pdf

Τύπος: application/pdf