ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών και αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτών την εποχή Covid-19 στην Ελλάδα
Εναλλακτικός τίτλος :Price comparison websites and consumers buying behavior in the Covid-19 era in Greece
Δημιουργός :Αποστολάκη, Αγάπη