ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ψηφιακό marketing και ολοκληρωμένες επικοινωνίες marketing
Εναλλακτικός τίτλος :Digital marketing and integrated marketing communications
Δημιουργός :Κατσιμίχας, Προκόπης