ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Economic growth decoupling CO2 and green bonds as financial instrument for transition
Εναλλακτικός τίτλος :Οικονομική ανάπτυξη αποσυνδεδεμένη από CO2 και τα πράσινα ομόλογα ως χρηματοδοτικό μέσο για τη μετάβαση
Δημιουργός :Σωτηρίου, Δήμητρα
Συντελεστής :Economides, George (Επιβλέπων καθηγητής)
Vasilatos, Evangelos (Εξεταστής)
Kammas, Pantelis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8835
Περίληψη :This thesis provides a comprehensive overview of literature attempting to understand the relationship between environmental quality and economic growth and how we can move towards a low carbon economy, financed by green bonds.
Αυτή η εργασία παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της βιβλιογραφίας που προσπαθεί να κατανοήσει τη σχέση μεταξύ της ποιότητας του περιβάλλοντος και της οικονομικής ανάπτυξης και πώς μπορούμε να κινηθούμε προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, που χρηματοδοτείται μέσω πράσινων ομολόγων.
Λέξη κλειδί :Οικονομική ανάπτυξη
Πράσινα ομόλογα
Αχρηστευμένα κεφάλαια
Decoupling
Green bonds
Stranded assets
Διαθέσιμο από :2021-10-19 16:53:55
Ημερομηνία έκδοσης :10/18/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-19 16:53:55
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sotiriou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf