ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Marketing plan για τη νέα online πλατφόρμα συνδυαστικής μεταφοράς Gteshops
Εναλλακτικός τίτλος :Marketing plan for a new combined delivery network GTeShops
Δημιουργός :Κωστοπούλου, Μαρία
Συντελεστής :Δημητριάδης, Σέργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Δρόσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :95σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8980
Περίληψη :Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί τη νέα πραγματικότητα τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. Την τάση αυτή ήρθε να επιταχύνει η πανδημία του κορωνοϊού, η οποία λειτούργησε ως καταλύτης, αυξάνοντας κατά πολύ τους νέους χρήστες στα ηλεκτρονικά καταστήματα και τις διαδικτυακές παραγγελίες. Ανάμεσα στα διάφορα e-business μοντέλα, τα marketplaces εμφανίζουν μία δυναμική το τελευταίο διάστημα και στη χώρα μας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η νέα υπηρεσία της Γενικής Ταχυδρομικής, GteShops. Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλάνου ενεργειών και προώθησης της νέας υπηρεσίας συνδυαστικής μεταφοράς της Γενικής Ταχυδρομικής, GTeShops. Παράλληλα η διεξαγωγή της έρευνας στοχεύει στον περαιτέρω εμπλουτισμό τόσο των στρατηγικών στόχων όσο και του marketing plan της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.
E-commerce is the new reality both abroad and in Greece. This trend was accelerated by the coronavirus pandemic, which acted as a catalyst, greatly increasing new users in online stores and online orders. Among the various e-business models, marketplaces have shown a dynamic lately and in our country too. Of particular interest is the new service of Geniki Taxydromiki, GteShops. The aim of the diploma thesis is to create a comprehensive plan of actions and promotion of the new combined delivery network of Geniki Taxydromiki, GTeShops. At the same time, the conduct of the research aims at the further enrichment of both the strategic objectives and the marketing plan of this website.
Λέξη κλειδί :Σχέδιο μάρκετινγκ
Marketplace Γενικής Ταχυδρομικής
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Marketing plan
Marketplace Genikis Taxydromikis
E-commerce
Διαθέσιμο από :2021-12-22 10:45:54
Ημερομηνία έκδοσης :11/12/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-12-22 10:45:54
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kostopoulou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf