PYXIDA Institutional Repository
and Digital Library
 Home
Collections :

Title :E-pharma commerce: Ελλάδα, Ευρώπη, πρόβλεψη εξέλιξης στα επόμενα 10 χρόνια
Alternative Title :E-pharma commerce: Greece, Europe, development forecast for the next 10 years
Creator :Μαραζάκη, Μαρία
Contributor :Ιωαννίδης, Αντώνιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Καρδαράς, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Type :Text
Notes :Η εργασία περιέχει ποσοτική έρευνα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Extent :56σ.
Language :el
Identifier :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9059
Abstract :Η διείσδυση του Διαδικτύου έχει επηρεάσει αναμφίβολα τις πτυχές της ζωής μας, και της καθημερινότητας μας, περιλαμβάνοντας και τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουμε, εργαζόμαστε και κάνουμε αγορές. Η πρόσφατη COVID-19, παγκόσμια πανδημία, μόνο ενέτεινε τη θέση των ψηφιακών συναλλαγών, με σταθερή αλλά εντυπωσιακή ανάπτυξη.Οι πωλήσεις των καταναλωτικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων μέσω του Διαδικτύου είχαν ραγδαία αύξηση. Για τη νόμιμη λειτουργεία τους στο διαδίκτυο, τα φαρμακεία επιβάλλεται να έχουν ειδική άδεια σε κάθε πόλη στην οποία πραγματοποιούν πωλήσεις. Παρόλο που τα διαδικτυακά φαρμακεία παρέχουν αρκετά οφέλη στους καταναλωτές, σε σύγκριση με τα παραδοσιακά φαρμακεία, μπορεί να διακινδυνεύσουν την ασφάλεια των καταναλωτών. Η ηλεκτρονική αγορά συνταγογραφούμενων και μη φαρμάκων ενδέχεται κινδύνους για τους καταναλωτές διότι οι ίδιοι δεν μπορούν να διαπιστώσουν εάν ο ιστότοπος παρέχει φάρμακα της ίδιας ποιότητας που προσφέρει ένα φυσικό φαρμακείο λιανικής αγοράς. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που αγοράζονται στο διαδίκτυο να είναι παράνομα, ή μη εγκεκριμένα ακόμα και πλαστά.Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι από νομικής πλευράς να προσεγγίσει μια σχετικά νεοεμφανιζόμενη πτυχή του ηλεκτρονικού εμπορίου, σχετιζόμενη με το φαρμακευτικό προϊόν, και η ανάλυση των νομικών προβλημάτων που εμφανίζονται κατά την ηλεκτρονική εμπορία φαρμακευτικών σκευασμάτων και κυρίως μέσω των ηλεκτρονικών φαρμακείων. Παράλληλα εξετάζονται και οι παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές διαδικτυακών φαρμακευτικών αγορών. Τα δεδομένα έχουν ελεγχθεί μέσω ποσοτικής έρευνας συλλέχθηκαν με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Τα ευρήματα της θα μπορούσαν μελλοντικά να βοηθήσουν τους διαχειριστές του φαρμακευτικού ηλεκτρονικού εμπορίου, να εντοπίσουν και να εξαλείψουν τα κύρια προβλήματα στις στρατηγικές μάρκετινγκ και στο ταξίδι των ηλεκτρονικών καταναλωτών και να δημιουργήσουν εξειδικευμένες και αξιομνημόνευτες εμπειρίες στο καταναλωτικό τους κοινό.
The Internet penetration has undoubtedly influenced every aspect of our daily lives, including the ways in which we learn, work and shop. The recent COVID-19, a global pandemic, it has only reinforced the position of digital transactions, with steady but impressive growth.Sales of consumer products including pharmaceuticals via the Internet have been growing sharply. For their legal operation on the internet, pharmacies must be authorized in each city where they sell. Although online pharmacies offer many benefits to consumers, compared to traditional pharmacies they can endanger consumers safety. Purchasing prescription or not medications online can be risky to consumers because they themselves cannot determine if a site is offering the same quality of drugs as a natural retail pharmacy. The possibility that prescription drugs bought online might be illegal, or unauthorized or even unapproved is also occurred.The main purpose of the thesis, is a legal approach of e-commerce, related to the drug and the analysis of legal problems that appear in the e-commerce pharmaceutical process and mainly through e-pharmacies. At the same time the purpose is to study the elements affecting customers of online pharmaceutical markets. The data have derived through quantitative research and collected using an on-line survey. Thesis findings could in the future help pharmaceutical e-commerce managers identify and eliminate major problems and pain points in e-consumer journey and create specialized and memorable experiences for their consumers.
Subject :Ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ηλεκτρονικό φαρμακείο
Ψηφιακό μάρκετινγκ
Φαρμακευτικό μάρκετινγκ
E-pharma commerce
E-commerce
E-pharmacy
Digital marketiing
Pharmaceutical marketing
Date Available :2022-01-14 16:57:10
Date Issued :10/30/2021
Date Submitted :2022-01-14 16:57:10
Access Rights :Free access
Licence :

File: Marazaki_2021.pdf

Type: application/pdf