ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Corporate governance during Covid-19
Εναλλακτικός τίτλος :Εταιρική διακυβέρνηση στην περίοδο του Covid-19
Δημιουργός :Kartakis, Angelos
Καρτάκης, Άγγελος
Συντελεστής :Zacharias, Eleftherios (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :65p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9067
Περίληψη :In recent years, Apple Inc. has grown to become one of the most significant names in the technology sector, with its innovative and groundbreaking products and services. Although, even as an established and well-structured participant of the market it still had to adapt to COVID-19 pandemic. An adaptation that was multivariate, designed and planned by the governing levels of the company and therefore implemented. In this thesis, we conduct a thorough research over Apple’s official documents in order to determine the ways that Apple operated during the early times of the pandemic as well as, centralizing the financial impact that the pandemic brought to the company. Nevertheless, this research shows clearly the changes made by Apple to adjust to this unprecedented situation, while maintaining and respecting the baseline principals that come with Corporate Governance. Overall, successful treatment of the crisis with respect both upon the communities and the firm itself, and thus achieving a substantial growth level compared to pre-COVID era.
Τα τελευταία χρόνια, η Apple Inc. έχει αποτελέσει ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα στον τομέα της τεχνολογίας, με τα καινοτόμα και πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες της. Όμως παρά το γεγονός ότι είναι ένας καθιερωμένος και καλά δομημένος συμμετέχων στην αγορά, έπρεπε να προσαρμοστεί στις συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του COVID-19. Μια προσαρμογή, που ήταν πολλών μεταβλητών, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, από τα επίπεδα που απαρτίζουν την Εταιρική Διακυβέρνηση της εταιρείας, και ως εκ τούτου εφαρμόστηκε. Σε αυτή την διατριβή, διεξάγουμε μια διεξοδική έρευνα στα επίσημα έγγραφα της Apple, προκειμένου να καθορίσουμε τους τρόπους με τους οποίους η Apple λειτουργούσε κατά τις καίριες πρώτες στιγμές της πανδημίας καθώς και να συγκεντρώσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις που επέφερε η πανδημία στην εταιρεία. Παρά ταύτα, η έρευνα δείχνει εμφανώς τις αλλαγές που έκανε η Apple για να προσαρμοστεί σε αυτήν την άνευ προηγουμένου κατάσταση, διατηρώντας και τηρώντας τις βασικές αρχές που συνοδεύουν την Εταιρική Διακυβέρνηση. Η συνολική εικόνα, δείχνει πως η αντιμετώπιση της κρίσης ήταν επιτυχής με σεβασμό τόσο στο σύνολο όσο και στην ίδια την επιχείρηση, επιτυγχάνοντας έτσι ένα σημαντικό επίπεδο ανάπτυξης σε σύγκριση με την προ-COVID εποχή.
Λέξη κλειδί :Governance
Pandemic Covid-19
Corporation
Διακυβέρνηση
Πανδημία Covid-19
Εταιρεία
Διαθέσιμο από :2022-01-17 13:42:17
Ημερομηνία έκδοσης :01/17/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-17 13:42:17
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kartakis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf