ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών ψηφιακών εργαλείων
Δημιουργός :Δεσποτίδου, Αντωνία
Συντελεστής :Ανδρούτσος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καπέτης, Χρυσόστομος (Εξεταστής)
Δημάκης, Αντώνιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εν λόγω εργασία περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :119σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9079
Περίληψη :Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εστιάζει στις ανάγκες μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα όρασης. Διατυπώνονται λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά κάθε ομάδας, οι ανάγκες τους, οι αντιλήψεις και οι στάσεις εκπαιδευτικών. Στο πρακτικό μέρος της εργασίας, έχω δημιουργήσει μια ιστοσελίδα σαν προσπάθεια να αντιμετωπίσει την διαταραχή ανάγνωσης αυτών των μαθητών.
This project focuses on the needs of students with learning difficulties and vision problems. The characteristics of each group, their needs, perceptions and attitudes of teachers are formulated in detail. In the practical part of the project, I have created a website as an attempt to deal with the reading disorder of these students.
Λέξη κλειδί :Δυσλεξία
ΔΕΠ-Υ
Προβλήματα όρασης
Ιστολόγιο
Ανάγνωση
Dyslexia
ADHD
Vision problems
Blog
Reading
Διαθέσιμο από :2022-01-20 13:38:36
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-20 13:38:36
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Despotidou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf