ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ρομποτική διαδικασία αυτοματισμού (RPA): τάσεις και περιπτώσεις χρήσης στις τηλεπικοινωνίες
Δημιουργός :Σιτσόβα, Χριστίνα
Συντελεστής :Ιωαννίδης, Αντώνιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :75σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9080
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία εισάγει και αναλύει την αυτοματοποίηση ρομποτικής διαδικασίας (Robotics Process Automation). Το RPA αποτελεί μια αναδυόμενη και πρωτοποριακή αντίληψη για την αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, βασισμένη στην έννοια των ρομπότ λογισμικού. . Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων (case studies) σε επίπεδο εφαρμογής τους στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών.
This master thesis introduces and analyzes Robotics Process Automation. RPA is an emerging and innovative concept for automating business processes, based on the concept of software robots. . The purpose of this work is the study of specific cases (case studies) at the level of their application in telecommunications companies.
Λέξη κλειδί :Ρομποτική διαδικασία αυτοματισμού
Ψηφιακός μετασχηματισμός
Ρομπότ λογισμικού
Διαχείριση των επιχειρησιακών διαδικασιών
Robotic Process Automation (RPA)
Digital transformation
Software robots
IT governance
Διαθέσιμο από :2022-01-20 16:35:09
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-20 16:35:09
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sychova_2021.pdf

Τύπος: application/pdf