ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The "paperless" company milestone: the case of a major Greek technology company
Δημιουργός :Βλάχου, Δέσποινα
Συντελεστής :Ιωαννίδης, Αντώνιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9083
Περίληψη :Ένας οργανισμός διακατέχεται από διαδικασίες οι οποίες διέπουν την εύρυθμη λειτουργία του. Οι περισσότερες από αυτές τις διαδικασίες βασίζονται στο χαρτί. Η μετάβαση από το χαρτί σε τελείως ψηφιακές διαδικασίες πέρα από ψηφιακός μετασχηματισμός είναι και μια αλλαγή. Τι είναι για έναν οργανισμό μια αλλαγή; Πόσο εύκολο είναι να πραγματοποιηθεί; Ποιοι εμπλέκονται σε αυτή την αλλαγή; Πως θα επιτευχθεί αυτή η αλλαγή; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα αυτής; Καθώς επίσης και γιατί πρέπει να γίνει; Τέλος ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν ώστε να μην επιτευχθεί ο στόχος και πως μπορούν να αποφευχθούν; Είναι κάποια από τα ερωτήματα που απαντώνται παρακάτω.
The proper functioning of an organization is secured by processes. Most of these processes are paper based. This thesis explores a possible way that, this transition to paperless processes, could affect a major Greek Telecommunication Company. Also, many digital tools that could help to paperless processes are discovered. Some of the research questions are: What is a change to an organization, how easy is to be implemented and adopted and who is involved. What are the advantages and disadvantages? Finally, this project discovers the obstacles that might risk the achievement of our goal and the ways that these obstacles could be avoided.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακός μετασχηματισμός
Διοίκηση αλλαγής
Διαδικασίες βασισμένες σε χαρτί
Paperless process
Digital transformation
Organizational change
Διαθέσιμο από :2022-01-20 22:05:06
Ημερομηνία έκδοσης :10/27/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-20 22:05:06
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vlachou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf