ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Employer branding και πώς οι πρακτικές των εταιρειών επηρεάζουν το customer experience
Εναλλακτικός τίτλος :Employer branding: how companies' practices affect customer experience
Δημιουργός :Μπίνου, Σοφία
Συντελεστής :Ιωαννίδης, Αντώνιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Καρδαράς, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :109σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9088
Περίληψη :Σκοπός της εργασίας ήταν η εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι πρακτικές των εταιρειών σε ότι αφορά το Employer Branding επηρεάζουν το Customer Experience. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε μία συγκεκριμένη ομάδα εργαζόμενων και πιο συγκεκριμένα αυτή των ατόμων που εργάζονται ή είχαν εργαστεί σε μία εταιρεία στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης.
The purpose of this study was to examine how companies' Employer Branding practices affect the Customer Experience. For this purpose, a specific group of employees was used, and more specifically that of individuals who work or had worked in a company as part of their internship.
Λέξη κλειδί :Εμπειρία πελάτη
Επωνυμία εργοδότη
Customer experience
Employer branding
Διαθέσιμο από :2022-01-20 21:35:40
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-20 21:35:40
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Binou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf