ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Effects of Covid-19 pandemic in global commodity trade and maritime industry
Εναλλακτικός τίτλος :Επίδραση της πανδημίας COVID-19 στο παγκόσμιο εμπόριο αγαθών και στη ναυτιλιακή βιομηχανία
Δημιουργός :Sfakianakis, Nektarios-Ippokratis
Lazarou, Leonidas
Σφακιανάκης, Νεκτάριος-Ιπποκράτης
Λαζάρου, Λεωνίδας
Συντελεστής :Chatzipanagiotou, Panagiotis (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavousanos, Emmanuel G. (Εξεταστής)
Moutos, Thomas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :51p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9120
Περίληψη :Η πανδημία της νόσου COVID-19 είναι μία κατάστροφή που κανένας δε θα μπορούσε να φανταστεί ότι μπορούσε να συμβεί στον 21ο αιώνα, που είχε ως αποτέλεσμα τη δραματική μείωση στις εμπορικές ροές του πλείστου των αγαθών παγκοσμίως, καθώς και τη μείωση της ανθρώπινης κινητικότητας. Τα μέτρα που εξέλαβαν οι κυβερνήσεις σε όλο τον πλανήτη, είχαν ως αποτέλεσμα την εκτροπή των συνηθειών της μεγαλύτερης μερίδας των ανθρώπων , για να μειωθει η μετάδοση του ιού. Τα παραπάνω ήταν ένα σοβαρότατο πλήγμα στη ναυτιλιακή βιομηχανία, το θεμέλιο λίθο του παγκόσμιου εμπορίου. Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να συλλέξει και να εππεξεργαστεί αποτελέσματα από άλλες μελέτες, που έχουν γίνει σε συγκεκριμένα πεδία του θέματος για να γίνει κατανοητότερη η πλήρης εικόνα της κατάστασης καθώς και να μπορέσει να εξαχθεί μια εικόνα για την εποχή μετά την πανδημία στο παγκόσμιο εμπόριο και τη ναυτιλια.
The pandemic of COVID- 19 is an unimagined 21st century calamity, that resulted in grounding in most supply chain sectors and impacted heavily in human mobility. The restrictions implied by governments around the world, to restrict the virus spread, resulted into alternation of the every day life of most people. As a result this impacted heavily the cornerstone of global trade, the maritime industry. This research is an attempt to understand the degree of impact of the pandemic in the shipping industry, the challenges issued in the post-pandemic era and some potential solutions for those challenges. The results of this research can augment the insight about COVID- 19 legacy on shipping industry, as well as, to make future shipping operations less prone to such a condition, hence to improve shipping business performance.
Λέξη κλειδί :Παγκόσμιο εμπόριο
Ναυτιλία
Πανδημία Covid-19
Μείωση ροών
Μείωση ανθρώπινης κινητικότητας
Global commodity trade
Maritime industry
Covid-19 pandemic
Reduction of demand
Reduction of peoples
Διαθέσιμο από :2022-02-02 20:37:44
Ημερομηνία έκδοσης :10/20/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-02-02 20:37:44
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: sfakianakis_lazarou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf