ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Economic crises around the world
Εναλλακτικός τίτλος :Ελληνική κρίση - μακροοικονομική ανάλυση
Δημιουργός :Τσιπάς, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Μπίλιας, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Κωνσταντίνου, Παναγιώτης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :86σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9123
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση τωνμακροοικονομικών μεγεθών της Ελλάδας εν μέσω κρίσης. Μέσα από την παρουσίασητων μακροοικονομικών δεικτών της χώρας από την περίοδο προσαρμογής στηνΕυρωζώνη έως και σήμερα στόχος είναι να παρουσιαστούν με μεγαλύτερη σαφήνειαοι επιπτώσεις της συνεχούς ύφεσης στην ελληνική οικονομία και μέσω της σύγκρισηςορισμένων μεγεθών με τα αντίστοιχα άλλων χωρών, να δοθεί έμφαση στην ένταση τηςσυνολικής επίδρασης της κρίσης.Στα επιμέρους κεφάλαια παρουσιάζονται οι ορισμοί των μακροοικονομικών μεγεθώντης Ελλάδας, στην συνέχεια προσεγγίζεται σε θεωρητικό πλαίσιο η επίδοση στααντίστοιχα μεγέθη και έπειτα παρατίθενται διαγραμματικά οι επιδόσεις της χώρας ώστενα υπάρξει πλήρης σαφήνεια και να δοθεί έμφαση στην περίοδο της κρίσης μεταξύ2008 και 2018.Επιπρόσθετα, παρατίθενται οι δημοσιονομικές πολιτικές που ακολούθησε η χώρα,καθώς και τα προγράμματα οικονομική προσαρμογής που υπεγράφησαν, όπως επίσηςκαι κάποια στοιχεία τα οποία αποτελούν κόστη συμμετοχής στην Νομισματική Ένωση.Όπως παρουσιάζεται στην συνέχεια της εργασίας, ο συνδυασμός τωνπροαναφερθέντων στοιχείων αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στην μεταβολή τωνδημοσιονομικών μεγεθών από την περίοδο ένταξης στην Ευρωζώνη.Η δυσμενής οικονομική κατάσταση που βρισκόταν η οικονομία διήρκησε μεγάλοχρονικό διάστημα, και ο αντίκτυπός της ήταν σημαντικός μιας και επηρέασε αρνητικάτους περισσότερους οικονομικούς δείκτες, αντανακλώντας με αυτό τον τρόπο το πόσοισχνά ήταν τα θεμέλια της οικονομίας δεκαετίες πριν το ξέσπασμα της κρίσης μεαποτέλεσμα να αποδυναμωθεί πλήρως κατά την διάρκεια αυτής.
An analysis of the main macroeconomic indicators prior, amid and after the crisis in order to examine the impact and the aftermath on the domestic economy.
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομική κρίση
Ελλάδα
Μνημόνια
Έλλειμμα
Financial crisis
Greece
Inflation
Deficit
Διαθέσιμο από :2022-02-03 20:05:26
Ημερομηνία έκδοσης :01/22/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-02-03 20:05:26
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsipas_2022.pdf

Τύπος: application/pdf