ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εμπειρική διερεύνηση της επίδρασης του περιεχομένου των αναρτήσεων της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Instagram στην αγοραστική διαδικασία του ταξιδιού και την ικανοποίηση των τουριστών
Εναλλακτικός τίτλος :An empirical investigation of Instagram user-generated content effect on travelers' buying process and satisfaction
Δημιουργός :Γαρυφάλλου, Ελεονώρα
Συντελεστής :Αργουσλίδης, Παρασκευάς (Επιβλέπων καθηγητής)
Δημητριάδης, Σέργιος (Εξεταστής)
Δρόσος, Δημήτρης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :127σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9242
Περίληψη :Τα κοινωνικά δίκτυα παρά τη μικρή περίοδο ζωής τους, έχουν προσελκύσει την προσοχή των ερευνητών και ακαδημαϊκών του τουριστικού μάρκετινγκ. Πρωταγωνιστής στις κοινωνικές πλατφόρμες διαμοιρασμού ταξιδιωτικού περιεχομένου είναι το Instagram, λόγω της έμφασης που δίνει στο οπτικό περιεχόμενο που παράγουν οι χρήστες του. Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά την επίδραση του περιεχομένου των αναρτήσεων του Instagram, σε κάθε στάδιο της αγοραστικής διαδικασίας ενός ταξιδιού και την επιρροή του στην ικανοποίηση των επισκεπτών από το ταξίδι τους. Για το σκοπό αυτό διεξήχθη εμπειρική ποσοτική έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν οτι αφενός το περιεχόμενο του Instagram διατρέχει όλη την αγοραστική διαδικασία ενός ταξιδιού, ενώ διαδραματίζει έμμεσα σημαντικό ρόλο στην αντιλαμβανόμενη ικανοποίηση του επισκέπτη. Φαίνεται οτι η ψηφιακή εμπειρία του χρήστη στο Instagram πριν, κατά και μετά το ταξίδι, έχει θετική επίδραση και στην πραγματική εμπειρία του ταξιδιού και εν τέλει στην ικανοποίησή του από αυτό.
Social networks despite their short life span, have attracted the attention of researchers and academics on tourism marketing. Instagram is the protagonist among social platforms, due to its emphasis placed on visual user-generated content. This dissertation explores the impact of Instagram content on each stage of travel consumer buying process and its impact on visitor’s satisfaction. An empirical quantitative research conducted, showed that Instagram travel content is influencing all stages of consumer buying process, while it has an indirect effect on tourist satisfaction. Main conclusion is that digital user experience before, during and after the trip, has a positive effect on travel experience and ultimately on satisfaction.
Λέξη κλειδί :Κοινωνικά δίκτυα
Αγοραστική διαδικασία ταξιδιού
Πηγές ψηφιακού περιεχομένου
Ικανοποίηση επισκέπτη
Τουρισμός
Social media
Consumer buying process
User-generated content sources
Tourist satisfaction
Tourism
Διαθέσιμο από :2022-03-13 11:15:53
Ημερομηνία έκδοσης :03/02/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-13 11:15:53
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Garyfallou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf