ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Νόμοι και νομοθετικά διατάγματα
Εναλλακτικός τίτλος :Ων αι ισχύουσαι διατάξεις περιεληφθήσαν εις την παρούσαν κωδικοποίησιν
Εκδότης :Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 7
155.0 KB
Γλώσσα :ελληνική
Ημερομηνία έκδοσης :1938
Πηγή :Νομοθεσία της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αρχείο: E0787.pdf

Τύπος: application/pdf